Військова історія Галичини першої половини ХХ ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: історичного краєзнавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1130професор Голубко В. Є.Ісом-21c

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати його учасникам необхідний фактографічний і теоретичний матеріал для отримання цілісної картини військових аспектів, що стосуються історії Галичини першої половини ХХ ст. Тому в курсі зосереджено увагу на військових подіях, на території краю в період Першої та Другої світових воєн, висвітлено діяльність парамілітарних організацій, військово-політичні аспекти історії ЗУНР, соціогуманітарні наслідки для населення Галичини збройних конфліктів.

Рекомендована література

 1. Велика війна 1914-1918 рр. і Україна. У двох кн.Т. 1 Історичні нариси /Упоряд. О.Реєнт.– Київ,2014. – 784 с.; Т.2. Мовою документів і свідчень. – Київ,2015. – 800с.
 2. Воєннна історія Галичини та Закарпаття. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнськокї наукової військово-історичної конференції 15 квітня 2010 р. м. Львів. – Київ,2010. – 768 с.
 3. Голубко В., Грицюк В., Кривизюк Л., Лисенко О. Історія війн і військового мистецтва : в 3-х т. – Т.3.  Від масових армій до відродження прпофесійних армій (ХХ – початок ХХІ ст.) – Харків: Фоліо,2019. – 783 с.
 4. Карпинець. І. Галичина. Військова історія 1914-1921. – Львів,2005. – 376 с. Баран В., Токарський В. Україна: західні землі: 1939-1941 рр. – Львів,2009. – 448 с.
 1. Боляновський А. Соціальний аспект гітлерівського «нового порядку в Галичині» у 1941-1944 роках // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. – Т.33. –  Львів,1998.- С.186-194.
 2. Боляновський А. Дивізія «Галичина». Історія. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипякевича НАН України, 2000. – 528 с.
 3. В’ятрович В., Забілий Р., Деревяний І., Содоль П. Українська Повстанська Армія. Історія  нескорених. – Львів: Центр досліджень визвольного руху,2008. – 352 с.
 4. Гаврилів І.О. Західна Україна у 1921 – 1941 роках: нарис історії боротьби за державність. – Львів,2012. – 472 с.
 5. Голубко В. Львів та львів’яни після «Великої війни» : будні міста і його мешканців / Віктор Голубко // Гілея. Науковий вісник. – Вип.70. – №3. – Київ, 2013. – С.16-26.
 6. Голубко В. Польсько-радянська війна 1920 р. в оцінках західноукраїнських політиків //Наукові зошити історичного факультету. Вип. 5-6. – Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2003.- С.177-187.
 7. Західно -Українська Народна Республіка 1918-1923. Документи і матеріали. У 5 т. / Керівник, відп. ред. О. Карпенко. Івано-Франківська обласна державна адміністрація; Прикарпатський університет ім. В. Стефаника; Державний архів Івано-Франківської області. ‒ Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001‒ 2013.
 8. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. ‒ Т. 1 ‒  3. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018-2019.
 9. Історія Львова. У трьох томах / Редколегія Я. Ісаєвич, М.Литвин, Ф. Стеблій. – Т.2 – 3. – Львів: Центр Європи, 2007.
 10. Кондратюк К.К., Сухий О.М. Сучасна національна історіографія новітньої історії України 2014-2009. – Львів,2010;
 11. Радченко Л. Сучасна історіографія національно-демократичної революції в Україні 1917-1920 рр. – Харків,1996.
 1. Лазарович М. Легіон Українських Січових Стрільців,ідея боротьби. – Тернопіль,2005. – 592 с.
 2. Дєдик О. Бої у Львові 1 – 22 листопада 1918 року. – Ч.1. – Львів,2018. – 192 с; Ч.2. – Львів,2020. – 192 с.
 3. Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. – Львів,1998. – 488 с.
 4. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Військова еліта Галичини. – Львів,2004. – 376 с.
 5. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів,1995. – 368 с.
 6. Українська Галицька Армія. Матеріяли до історії.- Вінніпег,1958. – Т1;1960. – Т.2;1966. – Т.3;1968. – Т.4;1976.- Т.5.
 7. Українська дивізія «Галичина». Історико-публіцистичний збірник. – Торонто-Київ,1994. – 176 с.
 8. Хома І. Євген Коновалець. – Харків,2016.- 356 с.
 9. Шанковський Л. Українська Галицька Армія. Воєнно-історична студія. – Львів,1999. – 398 с.

Інтернет-джерела:

 1. Український воєнно-історичний форум http://www.milua.org
 2. Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук  http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/