Військово-теоретична думка та логістика ХІХ–ХХ ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: історичного краєзнавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1030професор Голубко В. Є.Істм-11c

Опис курсу

У процесі викладання курсу студенти засвоюють матеріал, що стосується розвитку військово-теоретичної думки провідних держав світу, її вплив на зміни в організації армій, військової логістики, практичне їх застосування у ході воєнних конфліктів. Хронологічно курс охоплює події періоду після наполеонівських воєн до ХХ ст., знайомить із основними військовими доктринами та працями найвизначніших полководців і військових теоретиків, а також висвітлює приклади їх втілення під час збройних конфліктів

Рекомендована література

Рекомендована література:

 1. Войтович Л., Голубко В. Історія війн і військового мистецтва : в 3-х т. – Т.2. Від професійних найманих армій до масових (мобілізаційних) армій (початок XVI – початок ХХ ст.). – Харків: Фоліо,2018. – 971 с.
 2. Голубко В., Грицюк В., Кривизюк Л., Лисенко О. Історія війн і військового мистецтва : в 3-х т. – Т.3. Від масових армій до відродження прпофесійних армій (ХХ – початок ХХІ ст.) – Харків:Фоліо,2019. – 783 с.
 3. Бокачов С.В., Мокоївець В. І. Історія розвитку теорії і практики ведення маневреної оборони // Військово-науковий вісник. НАСВ – № 38 – 2022. – С. 334- 343
 4. Solarz J. Doktryny militarne XX wieku. – Кraków: AvAlon, 2009. – 256 s.
 5. Виздрик В., Мельник О. М. Військово-теоретичні аспекти трактування війни на основі теорії Карла фон Клаузевіца // Військово-науковий вісник. НАСВ – № 35. – 2021. – С. 114– 124.
 6. Євсєєв І.Г., Грицюк В. М. Операції РСЧА та Вермахту на яссько-кишинівському напрямку (5.04 – 6.06.1944 р.): забуті сторінки Другої світової війни // Військово-науковий вісник. НАСВ – № 36 – 2021. – С. 182 – 206.
 7. Клаузевіц К. Природа війни. Харків: «Віват»,2018. – 412 с.
 8. Куцька О.М., Перемибіда Д.О. Реалізація прагнення виходу до моря в рамках водних конфліктів ХХІ століття: зарубіжний досвід вирішення протиріч мирним шляхом // Військово-науковий вісник. НАСВ – № 37 – 2022. – С. 270- 291.
 9. Огнєв В. О. Військово-педагогічна спадщина М.І. Драгомирова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1999. – Вип.7. – С.59-61.
 10. Сахновський Є., Чедолума І. (2015). Воєнна теорія Карла фон Клаузевіца на межі XX–XXI ст.  (матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу,  25 листопада  2014 р.). Історична панорама. Збірник наукових статей Чернівецького національного університету. Спеціальність  “Історія”.Вип. 20. – С. 109–127.
 11. Спогади про Другу світову війну. Т. 1 / В. Черчілль ; з англ. пер. П. Таращук. – Київ: Вид-во Жупанського, 2018. – 496 с.; Т. 2.- 552 с.
 12. Харук А. І. Французькі авіатори та авіаційні частини на Східному фронті в роки Першої світової війни Військово-науковий вісник. НАСВ – № 34. – 2020. – С. 116– 128.
 13. Andrew D. Lambert. The Crimean War : British grand strategy against Russia, 1853-56. – Burlington, VT : Ashgate, 2011 [Електронний ресурс].Режим доступу:https://books.google.com.ua/ Badem C. The Ottoman Crimean War (1853 – 1856). – Leiden, Boston, 2010. – 427 p.
 14. Clive Pointing., The Crimean War: The Truth Behind the Myth/ – London, 2004. – 344 s. 11. Figes O. The Crimean War. A history. – New York, 2010. – 541 p.
 15. Kołodziejczyk R. Jan Bloch (1836 -1902). Szkic do portretu „króla polskich kolei”. –  Warszawa 1983.
 16. Michałek K. Pod banderami Unii i Konfederacji: wojna secesyjna 1861-1865 na morzach i rzekach. – Warszawa: Wydawnictwо Uniwersytetu Warszawskiego, 1996.
 17. Stephen M. Harris. British military intelligence in the Crimean War 1854 – 1856. – London,1999. – 177 p.