Європейська інтеграція: історія та сучасність

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової історії модерного часу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1130доцент Баран З. А.Істм-21c, Істм-22с

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам знання та сформувати уявлення про суспільно-політичну думку країн Західної Європи у контексті процесів європейської інтеграції. У центрі уваги геополітичні зміни, європейські інтеграційні процеси. На розгляд виносяться діячі та проєкти, які розкривають найістотніші аспекти розвитку інтеграції у країнах Заходу в різні часові проміжки. Набуті знання повинні допомогти майбутнім фаховим історикам орієнтуватися в питаннях інтеграції, створити теоретичний і практичний фундаменти для проведення самостійної науково-дослідної роботи, доносити наукові знання широкому загалу.

Метою курсу є розкрити витоки та еволюцію ідеї європейської інтеграції, її особливості.

Завдання

проаналізувати витоки концепції європейської інтеграції; розглянути формування ідеї на різних етапах історичного розвитку; визначити місце і роль України в загальноєвропейських політичних процесах; охарактеризувати історичні моделі європейського об’єднання; простежити еволюцію теоретичних основ європейської інтеграції з другої половини ХХ ст.; розглянути моделі інтеграції малих країн Європи; визначити проблеми реалізації ідеї єдиної Європи наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Рекомендована література

Основна (базова)

 1. З. А. Баран, С. П. Качараба, Р. Б. Сіромський, Б. П. Чума ; за ред. З. А. Баран. Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу (кінець XV – початок ХІХ ст.). Навч. посіб. /– К. : Знання, 2015. – 533 с. (Рекомендовано МОН України, лист № 1 / 11-13002 від 13.08.2014 р.).
 2. Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу (ХІХ – початок ХХ ст.): навч. посібник / З. А. Баран, Н. А. Васьків, С. П. Качараба, Б. В. Сипко, Р. Б. Сіромський, Н. В. Турмис, Б. П. Чума; за ред. Б. В. Сипко. Львів, 2020.
 3. Баран З., Кипаренко Г., Мовчан С., Швагуляк М. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки. 1918-1945 рр. Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України. Львів, 2008. 288 с.
 4. З. А. Баран, Г. М. Кипаренко, А. М. Козицький, С. П. Мовчан, Р. Б. Сіромський, М. М. Швагуляк ; за ред. М. М. Швагуляка. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 р. – початок ХХІ ст.) : Навч. посіб. / – Львів. : Тріада плюс, 2015. – 708 с. (Рекомендовано МОН України, лист № 1 / 11-9072 від 30.09.2010 р.).
 5. Геген Д. У лабіринті Європейського Союзу. Пер. з фр. Київ, 1995.
 6. Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу: монографія / за ред. І. В. Яковюка. Київ, 2012.
 7. Казімір Р. Історія Європейської інтеграції. Від декларації Шумана до розширення на Схід. Перемишль, Львів, 2003.
 8. Концепт «Європа». Навчальний посібник. Чернігів, 2018.
 9. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. Київ, 2001.

Додаткова

 • Європейська інтеграція: крок за кроком. Київ, 2004.
 • Європейська інтеграція: сучасний стан і перспективи. Мінськ, 2001.
 • Європейський Союз. Основи політики, інституційного устрою та права: Навчальний посібник. Київ, 2001.
 • Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра / Авт.-укл.: Макар Ю. І., Бурдяк В. І., Івасютин Т. Д., Семенко В. В. – Чернівці: Рута, 2008
 • Корбут Д., Замятін В. Європейська інтеграція: крок за кроком: Посібник. Київ, 2001.
 • Міжнародні організації. Навчальний посібник. За ред. О.С.Кучика. Київ, 2005.
 • Регіон Балтійського моря. Культура, політика, суспільство. Львів, 2005.
 • Світова історія: ХХ-ХХІ століть. Енциклопедичний словник. Видання друге, доповнене. За редакцією Ігора Підкови і Романа Шуста. Львів, 2019.
 • Світова та європейська інтеграція. За заг. ред. Я.Малика. Львів, 2005.

Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу. Пер. з англ. М.Марченко. Київ, 2001.

Силабус:

Завантажити силабус