До уваги студентів 1 і 5 курсів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

12.09.2018 | 22:05

До уваги студентів 1 і 5 курсів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Для зарахування вас на повне державне забезпечення та призначення соціальної стипендії, вам потрібно звернутися у Профком студентів (Головний корпусу, ауд. 125) і написати відповідну заяву.

З собою потрібно мати наступні оригінали документів:
паспорт громадянина України;
свідоцтво про народження дитини;
довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
студентський квиток або довідку з деканату;
рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
рішення про призначення опікуна (піклувальника) для студентів віком до 18 років;
свідоцтво про смерть батьків або довідку з РАГСу про те, що відомості про батька записані згідно з ст.135 Сімейного кодексу України (відомості про батька записані за вказівкою матері), або рішення суду про позбавлення батьківських прав, або рішення суду про визнання зниклими безвісті осіб.