Генега Р. Львів: нові міщани, студенти та режим 1944–1953 рр. / Роман Генега. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 320 с.

10.03.2016 | 15:02

img934

Генега Р. Львів: нові міщани, студенти та режим 1944–1953 рр. / Роман Генега. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 320 с.

У Видавничому центрі ЛНУ ім. І. Франка побачила світ монографія к.і.н., доцента кафедри історичного краєзнавства історичного факультету Генеги Романа Ярославовича.

Монографія стосується історії Львова доби пізнього сталінізму. В ній проаналізовано характер соціальних, етнічних і культурних змін у Львові 40-х років ХХ ст. Автором показано формування іншого міського середовища з новими моральними та естетичними цінностями.

Нові львів’яни активно змінювали міський простір, тим самим, позбавляли Львів довоєнної самобутності. У книзі досліджено розвиток вищої освіти та формування нового студентського середовища на тлі радянізаційних процесів ініційованих більшовицьким режимом. Простежено причини опору студентів радянській владі, а також форми і методи підпільної діяльності українських студентів як частини національного руху.

Участь українських студентів у підпільному русі у Львові в повоєнні роки вперше відображена як амбівалентне явище – студенти протистояли режиму і водночас піддавалися його впливу. Такий підхід дав змогу виявити підґрунтя та мотиви участі студентів у національному русі, визначити його регіональну специфіку, показати значення студентського руху опору в контексті загальнонаціональної визвольної боротьби, яка розгорнулася в Західній Україні в другій половині 40-х – на поч. 50-х років.

Робота побудована на багатому джерельному матеріалі провідних архівних збірок України (Галузевого державного архіву Служби безпеки України в Києві, Архіву Управління Служби Безпеки України у Львівській області, Центрального державного архіу вищих органів влади та управління України, Державного архіву Львівської області), спогадах і матеріалах преси досліджуваного періоду).

Монографія буде цікавою для істориків, студентів гуманітарних і не тільки спеціальностей та усіх, хто цікавиться повоєнним образом Львова.