Львів у XVI столітті: місто конфліктів та порозумінь

23.01.2019 | 09:52

29 січня 2019 р. о 15.00 год. в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка

Запрошуємо Вас на черговий семінар Ради молодих вчених Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, який цього разу відбуватиметься за співпраці із Науковою бібліотекою Львівського національного університету імені Івана Франка.
Доповідачкою буде молодша наукова співробітниця відділу історії середніх віків Інституту Ольга Гуль.
Тема семінару: Львів у XVI столітті: місто конфліктів та порозумінь.

Дослідниця анонсує:
У XVI ст. Львів з-поміж інших міст Корони Польської виділявся багатоетнічністю та мультикультурністю, був центром трьох архієпископств – католицького, православного і вірменського, столицею Руського воєводства та Руського генерального староства, а також місцем функціонування ґродського і земського судів.
Виникають питання, як Львів сприймали місцеві мешканці – поляки, німці, українці (русини), вірмени та євреї? Чи розуміли вони, що проживають в одному з найважливіших торговельних осередків Східної Європи, у королівському місті, що згідно з маґдебурзьким правом, могло cформувати інституції самоврядування? Чи усвідомлювали мешканці Львова, які привілеї можуть отримати від проживання та діяльності на цій території, чи використовували сповна можливості мультикультурного міста? Для цього звернемо увагу на XVI ст., коли Львів переживав велич і розквіт.