Леонтій ВОЙТОВИЧ. ГАЛИЧ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЄВРОПИ ХІ–ХІV СТОЛІТЬ.

15.10.2015 | 15:18

îáêëàäèíêà

У вересні 2015 року на Львівському форумі видавців науковій громадськості була представлена монографія відомого медієвіста, завідувача кафедри історії середніх віків та візантиністики Леонтія Войтовича. Праця “Галич у політичному житті Європи ХІ–ХІV століть” присвячена висвітленню стосунків Галицького, Галицько-Волинського князівств та Королівства Русі з Візантією, Угорським королівством, польськими князівствами, Литвою та німецькими державами в ХІ–ХІV століттях. В роботі вчений використав ряд європейських хронік та джерел, які для дослідження цієї теми раніше не залучалися, а також праці угорських, польських, чеських та інших зарубіжних істориків, включаючи найновіші дослідження.

Дослідником детально проаналізовано дискусійні епізоди, зокрема участь галицьких і галицько-волинських володарів у війнах за Австрійську, Угорську та Литовську спадщину, боротьбу за краківський престол, болгарських та візантійських усобицях. Окремо виділені сюжети присвячені проблемам специфіки галицького боярства, кордонів Галицько-Волинської держави, коронації короля Данила Романовича.

Вперше, на значною мірою невідомих або маловідомих раніше фактах, показане місце і роль Галицького, Галицько-Волинського князівств та Королівства Русі у політичному житті Європи ХІ–ХІV століть.

Войтович Леонтій. Галич у політичному житті Європи ХІ–ХІV століть. – Львів : Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2014. – 478 с.