На кафедрі соціології відбувся методологічний семінар

10.11.2020 | 15:26

26.10.2020 р. на кафедрі соціології відбувся методологічний семінар за участі Бенчак Олесі Федорівни (ДВНЗ “Ужгородський національний університет”) на тему “Соціологічні виміри кордону і транскордонної взаємодії”. Порушувалися актуальні питання кордонів та транскордонного співробітництва. Тема є новаційною в сучасному соціологічному дискурсі. У роботі здійснено соціологічну концептуалізацію кордону та транскордонних взаємодій у контексті сучасних відносин України з країнами-сусідами із увагою до інституціонального, соціально-економічного та соціокультурного виміру. Запропоновано релевантний понятійно-категоріальний апарат з авторським дефініюванням головного рядоутворюючого (кордон) та похідних (транскордонна взаємодія, транскордонна мобільність, транскордонне співробітництво) понять. Слід підкреслити, що проблематика соціально-практичного управління процесами транскордонних взаємодій на європейському континенті дістала свою належну розробку і державними органами, і органами місцевого самоврядування, а також міжнародними організаціями та інститутами, в той час як ця тема в соціології залишається ще малодослідженою. На сьогодні найбільш активно розгортається розвиток транскордонного співробітництва між Україною та країнами членами ЄС. Це співробітництво здійснюється в рамках правових норм європейського та національного законодавства, Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, концепції Європейської політики сусідства та чотирьох програм, які деталізують цю концепцію в практичному вимірі («Україна-Польща-Білорусь», «Україна-Словаччина-Угорщина-Румунія», «Україна-Румунія», «Басейн Чорного моря»), Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону та ін. Однак подальший розвиток транскордонного співробітництва в умовах євроінтеграційних змін, імплементації Угоди про асоціацію, трансформації соціально-економічного розвитку України потребує удосконалення національного законодавства, доопрацювання ефективної моделі координації транскордонного співробітництва, стратегічного управління цим процесом, впровадження інноваційних форм ТКС, розвитку єврорегіонів. Це обумовлює необхідність підвищення ефективності дії механізмів державного управління сферою транскордонного співробітництва з країнами ЄС та розробки практичних рекомендацій щодо вирішення правових, організаційних, фінансових, економічних, соціальних, культурних проблем, що виникають в транскордонних регіонах. Це стане можливим з врахуванням потреб країн-учасниць такої взаємодії, а також громадської думки, реальний стан яких можливо і потрібно систематично з’ясовувати за допомогою соціологічного інструментарію. Наведене зумовлює практичну актуальність диседисертаційного дослідження.