Накази про проходження практики студентами І курсу ОС “магістр” денної форми навчання

04.01.2021 | 15:46

Педагогічна (асистентська) практика студентів 1 курсу ОС “магістр” історичного факультету денної форми навчання спеціальності 032 Історія та археологія

Начальна історико-краєзнавча практика студентів 1 курсу ОС “магістр” історичного факультету денної форми навчання спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)