Презентація нової книги професора Миколи Крикуна

08.02.2023 | 09:56

6 січня 2023 року відбулася шорічна Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка, в рамках якої пройшли засідання Секції історичних досліджень на історичному факультеті. На пленарному засіданні секції було підбито підсумки наукових досліджень викладачів і співробітників факультету в складному 2022 році і намічено перспективи їх інтенсифікації в умовах воєнного стану і протидії російській агресії.

На засіданні підсекції історії Центральної та Східної Європи відбулась презентація нової книги одного з найстарших працівників Університету, який нині перебуває на пенсії, Залуженого професора Львівського університету Миколи Григоровича Крикуна. Нещодавно професор М. Крикун відзначив своє 90-ліття і, незважаючи на значне послаблення зору, продовжує плідно працювати над справою свого життя – виявленням, аналізом і публікацією історичних документів (докладніше про життя і творчість М. Крикуна можна прочитати в щойно виданому «Віснику Львівського університету. Серія історична», 2022, вип. 54 у нарисі «Шлях історика (до 90-ліття Миколи Крикуна)» авторства Олексія Вінниченка, Леоніда Зашкільняка і Андрія Заяця – https://clio.lnu.edu.ua/research/publications/visnyk-l-vivs-koho-universytetu-seriia-istorychna/2022-vypusk-54).

У доробку Миколи Крикуна є багато праць, присвячених історії українських земель в ранньомодерний період ХVI – XVIII століть. Але головні зусилля вченого завжди були спрямовані на виявлення і донесення до громадськості важливих документів з історії України в контексті Центрально-Східної Європи, брак яких – через знищення їх різними загарбниками – складає одну зі складних проблем формування національної візії історії. Кілька років тому історик підготував і видав великий том документів Брацлавського воєводства «Документи Брацлавського воєводства 1566–1606 років» (Львів, 2008) обсягом понад 1100 сторінок. Нову збірку документів, яку презентував на звітній конференції Микола Крикун, підготував і видав у співпраці зі своїми учнями і колегами О. Вінниченком, О. Піддубняком і П. Кулаковським. Нова книга «Документи Брацлавського воєводства 1607–1948 років (за архівом Пісочинських)» фактично стала продовженням першої збірки брацлавських документів обсягом майже 1200 сторінок. У книзі зібрано і впорядковано понад 400 документів, які проливають світло на різні сторони життя українського суспільства у бурхливому XVII столітті.

Професор Микола Крикун презентує збірку документів Брацлавського воєводства

Під час презентації нової книги Микола Крикун розповів про підготовку і роботу над виданням, труднощі збору і опрацювання документів, підкреслив їх важливість для розуміння минулого українського народу і значення для розвитку сучасної української історіографії. На його думку, українські історики сьогодні є у великому боргу перед своїм народом і державою в справі відновлення наукового образу національної історії, який неможливий без скрупульозної роботи з історичними джерелами. Микола Григорович поділився також думками про стан і завдання сучасної української історіографії, зокрема проблеми із роботою і публікацією історичних документів. Державні органи та інституції недооцінювали і продовжують недооцінювати значущість наукового історичного знання для розвитку суспільства і формування образу минулого, заснованого на осмисленні історичних документів.

Світлина учасників презентації

В обговорення книги взяли участь завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи проф. Леонід Зашкільняк, завідувачка Відділу рукописів Львівської національної бібліотеки ім. В. Стефаника кандидатка історичних наук Мирослава Дядюк, професор Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя Сергій Леп’явко, декан гуманітарного факультету Українського католицького університету у Львові доц. Андрій Ясіновський, проректор Львівського університету проф. Володимир Качмар, декан історичного факультету проф. Руслан Сіромський, викладачі історичного факультету проф. Андрій Заяць, доц. Олексій Вінниченко. В обговоренні книги відзначались заслуги професора Миколи Крикуна у збагаченні української історіографії фундаментальними історичними джерелами, підкреслювалась самовіддана праця вченого впродовж всього його складного життя, наголошувалось на проблемах розвитку сучасної історіографії в Україні і потребах її піднесення на новий рівень. У виступах часто лунали спогади учасників про зустрічі і співпрацю з Миколою Крикуном, його наукову, педагогічну та громадську діяльність, постійний неспокій вченого у пошуку все нових джерел до минулого України. На заключення учасники презентації, серед яких були також представники інших наукових закладів України, побажали Миколі Григоровичу Крикуну доброго здоров’я і подальших творчих удач.

Виступає професор Сергій Леп’явко