Розклад роботи ЕК

12.11.2020 | 14:26

Розклад захисту магістерських робіт студентів ОС “магістр” спеціальностей 032 “Історія та археологія” та 014.03 Середня освіта (Історія) денної форми навчання

Розклад складання державного екзамену “Розвиток соціології на початку ХХІ ст. Аналітична соціологія” та захисту магістерських робіт студентів ОС “магістр” спеціальності 054 “Соціологія” денної форми навчання

Розклад захисту магістерських робіт студентів ОС “магістр” спеціальностей 032 “Історія та археологія” та 014.03 Середня освіта (Історія) заочної форми навчання