Спеціальність 032 Історія та археологія

Актуальні проблеми історичної науки

Актуальні проблеми історії воєн та військового мистецтва

Актуальні проблеми історії українського війська

Актуальні проблеми середньовічної та ранньомодерної  історії

Антисемітизм та юдофобія кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.

Військово-теоретична думка ХІХ-ХХ ст.

Геоморфологія, ґрунтознавство і топографія в археології

Етнічна структура українського суспільства

Етнолінгвістика

Етносоціальні та політичні відносини на західно-українських землях у другій половині XIX на початку XXcт.: методологія дослідження та інтерпретацій

Інтеграція українських емігрантів у суспільства країн Заходу

Інтелектуальна історія України ХІХ – першої третини ХХ століття: постаті, соціокультурне середовище, здобутки

Історія господарських занять і матеріальної культури українців

Історія конфліктів у Центрально-Східній Європі нового та новітнього часу

Історія розвитку озброєнь та військових технологій

Методологія підготовки наукової публікації

Наративні джерела з історії Київської Русі: методології сучасного аналізу та інтерпретацій

Палеоекологія первісного населення України

Первісне мистецтво як джерело культури людства

Теорія етносу

Українське військо у Визвольних змаганнях 1917-1921 рр.

Українське народне житло: генезис, еволюція, локальні особливості, будівельна обрядовість

Український вимір Другої світової війни: історіографія та історична пам’ять