Спеціальність 032 Історія та археологія (робочі програми)

Актуальні проблеми історичної науки

Актуальні проблеми історії воєн та військового мистецтва

Актуальні проблеми історії українського війська

Актуальні проблеми середньовічної та ранньомодерної  історії

Антисемітизм та юдофобія кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.

Військово-теоретична думка ХІХ-ХХ ст.

Геоморфологія, ґрунтознавство і топографія в археології

Етнічна структура українського суспільства

Етнолінгвістика

Етносоціальні та політичні відносини на західно-українських землях у другій половині XIX на початку XXcт.: методологія дослідження та інтерпретацій

Інтеграція українських емігрантів у суспільства країн Заходу

Інтелектуальна історія України ХІХ – першої третини ХХ століття: постаті, соціокультурне середовище, здобутки

Історія господарських занять і матеріальної культури українців

Історія конфліктів у Центрально-Східній Європі нового та новітнього часу

Історія розвитку озброєнь та військових технологій

Методологія підготовки наукової публікації

Наративні джерела з історії Київської Русі: методології сучасного аналізу та інтерпретацій

Палеоекологія первісного населення України

Первісне мистецтво як джерело культури людства

Теорія етносу

Українське військо у Визвольних змаганнях 1917-1921 рр.

Українське народне житло: генезис, еволюція, локальні особливості, будівельна обрядовість

Український вимір Другої світової війни: історіографія та історична пам’ять