Сирота Роман Богданович

Посада: доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Міжнародна історія першої половини ХХ ст. зі спеціальним наголосом на зовнішній політиці Великої Британії, Українське питання в політиці і суспільно-політичній думці Великої Британії, Схід-Захід відносини і конструювання Східної Європи.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПУБЛІКАЦІЇ:

  • Британський Форин Оффіс і дипломатична боротьба довкола українського питання напередодні Другої світової війни // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Збірник наукових праць. – Вип. 9. – Київ, 2000. – С. 142–168;
  • Дві спроби запровадження україністики в міжвоєнній Великій Британії // Україна модерна / За ред. В. Верстюка, Я. Грицака, Л. Зашкільняка та ін.; Відп. ред. Я. Грицак, М. Крикун. – Ч. 7. – Київ; Львів, 2002. – С. 185–211;
  • Британські ліберали, Роберт Вільям Сітон-Вотсон і „нещаслива нація” (Дослідження з історії проукраїнського руху у Великій Британії в 1919–1939 роках) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 38. – Львів, 2003. – С. 293–367;
  • „Лінія Керзона” чи „лінія Нем’єра”? Кордон і модернізація в багатоетнічному регіоні // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 39-40. – Львів, 2005. – С. 314–348;
  • „The New Europe” і британський дискурс України 1916–1920 років: перепроектування Європи // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. CCLI: Праці Історично-філософської секції. – Львів, 2006. – С. 240–302;

Література про вченого:

  • Історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка (1940-2000). Ювілейна книга. – Львів, 2000. – С. 155.

Біографія

shapeimage_2

Народився 1972 р. в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області у сім’ї службовців. У 1989 р. закінчив Львівську середню школу № 70. Протягом 1989–1994 рр. навчався на історичному факультеті, у 1994–1997 рр. – в аспірантурі Львівського університету ім. Івана Франка.

У 1996–1997 рр. готував в Інституті історичних досліджень Лондонського університету (Велика Британія) кандидатську дисертацію на тему „Сучасна британська історіографія нової і новітньої історії країн Центральної і Південно-Східної Європи (організація і методологія), яку захистив у 1998 р. в Київському університеті ім. Тараса Шевченка (керівник – проф. Л. О. Зашкільняк).

У 1997–2000 рр. – асистент, 2001–2006 рр. – доцент кафедри історії слов’янських країн Львівського університету. Стажувався в Гарвардському університеті (США, 2002, 2004).

З 2006 р. – докторант Львівського університету. Працює над докторською дисертацією на тему: „Політика Великої Британії у Східній Європі та Українське питання, 1920–30-ті рр.” (консультант – проф. Л. О. Зашкільняк).

У 2006–2007 рр. – гість-дослідник, 2007–2008 рр. – гість-співробітник Лондонської школи економіки і політичних наук (Велика Британія). Брав участь у міжнародних і національних наукових конференціях, наукових семінарах Гарвардського і Лондонського університетів.

 Автор понад 50 наукових публікацій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!