Історія країн Сходу другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (032)

Тип: Нормативний

Кафедра: нової та новітньої історії зарубіжних країн

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Козицький А. М.Іст-41с, Іст-42c, Іст-43c

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732Іст-41сТичка Г. І.
Іст-42cдоцент Козицький А. М.
Іст-43c

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Дисципліна “Історія країн Сходу (друга пол. ХХ – поч. ХХІ ст.)” викладається на ІV курсі в першому семестрі обсягом 135 години (4,5 кредити). З них – 64 аудиторних годин (32 години лекцій і 32 години семінарських занять),  71 година – самостійна робота.

Мета і завдання: Лекційний курс покликаний виробити у студента комплексні уявлення про новітню історію країн Азії та Африки, розвинути в студентів системний та інструментальний підхід до навчального процесу. Метою курсу є ознайомити студентів із основними практичними навичками роботи із історичними джерелами з новітньої історії, методами їх критичної версифікації. Завдянням курсу є сприяти формуванню та розвитку в студентів гуманістичного ставлення до світу, несприйняття проявів ксенофобії та расизму в будь-яких їх проявах.

Результати навчання:

 • знати: головні історичні етапи розвитку країн Азії та Африки в новітній період, особливості та загальні риси окремих історичних періодів та їх проявів у головних країнах Сходу. Студент повинен володіти базовими знаннями про наукові концепції, що стосуються історії вузлових моментів світової історії; відомостями про найвідоміших історичних осіб, які здійснювали вирішальний вплив на новітню історію афроазійського регіону;

розуміти зміст понять: неоколоніалізм, негритюд, гандизм, халіфатизм, панісламізм, пантюркізм, ніппонізм, арабський соціалізм, королівський соціалізм, сіонізм, ісламський фундаменталізм, маоїзм, чучхе, вестернізація, культурна революція, Третій світ.

 • вміти: самостійно аналізувати та оцінювати історичні факти та реалії сучасного світу, застосовувати набуті знання у повсякденній діяльності, самостійному осмисленні поточних історичних подій, орієнтуватися в політичному житті сучасного світу.

Історія_Сходу_(д.п.ХХ – п.ХХ_)_IV_Опис

Рекомендована література

Базова

 • Козицький А. Новітня історія Азії та Африки. Львів, 2004.
 • Козицький А. Новітня історія країн Азії та Африки (1918–1999 рр.). Львів, 2000.
 • Сергійчик І.М. Новітня історія країн Азії та Африки (1918 – кінець XX ст.). Суми, 2002.

 

Допоміжна

 • Агаев С.Л. Германский империализм в Иране. (Веймарская республика, Третий рейх). Москва, 1969.
 • Агаев С.Л. Иран в эпоху политического кризиса (1920–1925). Москва, 1970.
 • Агаев С.Л. Иран: внешняя политика и проблема независимости (1925–1941). Москва, 1971.
 • Агарышев А.А. Гамаль Абдель Насер. Москва, 1979.
 • Агарышев А.А. От Кемп-Девида до трагедии Ливана. Москва, 1983.
 • Апдайк Р.Дж. Саддам Хусейн. Политическая биография. Москва, 1999.
 • Арабаджян З.А. Иран: власть, реформы, революции (XIX – XX вв.). Москва, 1991.
 • Арабаджян З.А. Противостояние империям в Иране (1918–1941). Москва, 1996.
 • Арабский мир: три десятилетия независимого развития. Москва, 1990.
 • Барач Д. Дэн Сяопин. Москва, 1989.
 • Бар-Зохар М. Бен-Гурион. – Ростов-на-Дону, 1998.
 • Беляев И.П., Примакоа Е.М. Египет. Время президента Насера. Москва, 1982.
 • Бельский А.Г., Фурман Д.Е. Сикхи и индусы. Религия, пролитика, терроризм. Москва, 1992.
 • Борисов О.Б. Внутренняя и внешняя политика Китая в 70-е годы. Москва, 1982.
 • Ванина Е.Ю. Индия: страна и ее регионы. Москва, 2000.
 • Верма Ш. Портреи Раджива Ганди. Москва, 1988.
 • Владимиров О.Е., Ильин М.Я. Эволюция политики и идеологии маоизма в 70-е – начале 80-х годов. Москва, 1980.
 • Володин А.Г., Шаститко П.М. «Пусть не обманет надежда!» Жизнь и борьба Джавахарлала Неру. Москва, 1990.
 • Воронцов В.Б. Судьба китайского Бонапарта. Москва, 1989.
 • Галянович Ю.М. «Белые пятна» и «болевые точки» в истории советско-китайских отношений. В 2-х кн. Москва, 1992.
 • Гельбрас В.Г. Экономическая реформа в КНР: очерки, наблюдения, размышления. Москва, 1990.
 • Гольдберг Д.И. Внешняя политика Японии в 1941–1945 гг. Москва, 1992.
 • Гопал С. Джавахарлал Неру: биография. В 3-х тт. Москва, 1990.
 • Горев А.В. Роса на лотосе. Индира Ганди: мечты и свершения. Москва, 1987.
 • Горев А.В., Зимянин М.В. Неру. Москва, 1988.
 • Государство Израиль: Справочник. – Москва, 1986.
 • Гусева Н.Р. Индия: общество и традиции. Москва, 1990.
 • Дайчман И. “Моссад”. История лучшей в мире разведки. – Смоленск, 2001.
 • Датт В.П. Внешняя политика Индии. Москва, 1988.
 • Егорин А.З. Война за мир на ближнем Востоке. Москва, 1995.
 • Ефимов Г.В. Сунь Ятсен: поиск пути (1914–1922). Москва, 1981.
 • Жданов Н.В., Игнатенко А.А. Ислам на пороге XXI века. Москва, 1989.
 • Жуков В.В. Китайский милитаризм (10–20-е годы XX в.). Москва, 1988.
 • Захаров Г.Ф. Политика Японии в Маньчжурии (1932–1945). Москва, 1990.
 • Ильинский М.М. Индокитай: пепел четырех войн (1939–1979). Москва, 2000.
 • Индия 80-х годов: тенденции социально-политического развития. Москва, 1990.
 • Каретина Г.С. Чжан Цзолинь и политическая борьба в Китае в 20-е годы. Москва, 1984.
 • Карлусов В.В. Частное предпринимательство в Китае. Москва, 1996.
 • Каткова З.Д. Китай и державы (1927–1937). Москва, 1995.
 • Киреев Н.Г. История этатизма в Турции. Москва, 1991.
 • Китай в эпоху войны против японской агресии (1937–1941). Москва, 1988.
 • Китай на пути модернизации и реформ. 1949–1999. Москва, 1999.
 • Китай: история в лицах и событиях. Москва, 1989.
 • Концельман Г. Арафат. Москва, 1997.
 • Корнееев В.Л. Индия: 80-н годы. Москва, 1986.
 • Коровиков А.В. Исламский экстремизм в арабских старнах. Москва, 1990.
 • Коршунов Е.А. Шпионы, терористы, диверсанты. Израильские спецслужбы: от скандала к скандалу. – Москва, 1988.
 • Кузнецов В.С. Гоминьдановский режим в Китае (1928–1937). Москва, 1984.
 • Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии. Москва, 1988.
 • Кузнецов Ю.И. Лал Бахадур Шастри. Жизнь и деятельность. Москва, 1972.
 • Лаффин Д., Чаннел М. Израильская армия в конфликтах на Ближнем Востоке. 1948–1973. – Москва, 2002.
 • Лунев С.И. Индия и США: международные отношения. Москва, 1987.
 • Малашенко А.В. В поисках альтернативы: арабские концепции путей развития. Москва, 1991.
 • Мамаев И.Л. Гоминьдан в национально-революционном движении Китая (1923–1927). Москва, 1991.
 • Махмуткоджаев М.Х. Национальная политика гоминьдана (1927–1937). Москва, 1986.
 • Медведко Л.И. Этот бурлящий Ближний Восток. Документальное повествование. Москва, 1985.
 • Меликсетов А.В. Победа китайской революции (1945–1949). Москва, 1989.
 • Митрохин Л.В. Индия: вступая в XXI век. Москва, 1987.
 • Можейко И.В. «Западный ветер – ясная погода». Юго-Восточная Азия во второй мировой войне. Москва, 1984.
 • Намбудирипад О.В. Махатма Ганди и гандизм. Москва, 1960.
 • Пайков А. Израильтяне вблизи, издали и не только, или книга о назначениях восклицательного знака. – Днепропетровск, 2002.
 • Палестинская проблема: документы ООН, международных организаций и конференций Сост. Р. Давыдков. Москва, 1984.
 • Панцов А.В. Из истории идейной борьбы в китайском революционном движении 20–40-х годов. Москва, 1985.
 • Переход к рынку в КНР. Общество. Политика. Экономика. Москва, 1994.
 • Пивоваров Э.П. Строительство социализма со спецификой Китая: поиск пути. Москва, 1992.
 • Писарев А.А. Гоминьдан и аграрно-крестьянский вопрос в Китае в 20–30-е годы XX века. Москва, 1986.
 • Портяков В.Я. Экономическая политика Китая в эпоху Дэн Сяопина. Москва, 1998.
 • Поцхверия Б.М. Турция между двумя мировыми войнами: Очерки внешней политики. Москва, 1992.
 • Празаускас А.А. Этнос, политика и государство в современной Индии. Москва, 1990.
 • Прохоров Д.П. Спецслужбы Израиля. – Москва, 2002.
 • Савин А.С. Японский милитаризм в период второй мировой войны. Москва, 1979.
 • Сапожников Б.Г. Китай в огне войны (1931–1950). Москва, 1984.
 • Сапожников Б.Г. Китайский фронт во второй мировой войне. Москва, 1979.
 • Тихвинский С.Л. Китай и всемирная история. Москва, 1988.
 • Тихвинский С.Л. Путь Китая к объединению и независимости. 1898–1949: По материалам биографии Чжоу Эньлая. Москва, 1996.
 • Ульяновский Р.А. Три лидера индийского народа: Мохандас Карамчанд Ганди, Джавахарлал Неру, Индира Ганди. Москва, 1986.
 • Філіпенко Л.Н. Друзі і вороги революційної Туреччини (1918–1922). Київ, 1968.
 • Хаттори Такусиро. Япония в войне (1941–1945). Москва, 1973.
 • Чичеров А.И. Джавахарлал Неру и независимая Индия. Очерки общественного развития страны в 50–70-е годы. Москва, 1990.
 • Шумов С.А., Андреев А.Р. История Афганистана: документальное исследование. Москва, 2002.
 • Экономика КНР в преддверии XXI века (1991–2000). Москва, 1997.
 • Эпштейн А.Д. Войны и дипломатия. Арабо-израильский конфликт в XX веке. – Киев, 2003.
 • Японский милитаризм. Военно-историческое исследование. Москва, 1972.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму