Історія міжнародних відносин

Тип: Нормативний

Кафедра: нової та новітньої історії зарубіжних країн

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1020доцент Козицький А. М.Ісом-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1020Ісом-11сдоцент Козицький А. М.

Опис курсу

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Дисципліна “Історія міжнародних відносин” викладається на І курсі магістерської програми в першому семестрі обсягом 90 години (3 кредити). З них – 48 аудиторних годин (16 години лекцій і 32 годин семінарських занять) та  42 години – самостійна робота.

У рамках курсу викладається історія міжнародних відносин у період після завершення Першої світової війни, а також результати узагальнюючого аналізу особливостей функціонування сучасної міжнародної системи. Особливу увагу приділено спробам пошуків форм колективної безпеки у міжвоєнний час, передумовам виникнення світового збройного конфлікту (Другої світової війни), періоду біполярної системи міжнародних відносин (“холодної війни”), особливостям міжнародної політики після падіння комуністичної системи.

Мета і завдання: курс покликаний надати студентові комплексні уявлення про новітній етап історії міжнародних відносин, основін відомості про історію міжнародних відносин у новітній період, ознайомити студентів із особливостями та загальними принципами формування та функціонування системи міжнародних відносин. Лекційний курс повинен допомогти студентові виробити чіткі уявлення про механізми розвитку системи міжнародних відносин в новітній час, чинники, які впливають на цей процес, місце України та українців у сучасному світі.

Результати навчання:

 • знати: головні події та історичні періоди розвитку міжнародних відносин у новітній період, особливості та загальні риси зовнішньої політики головних держав світу. Студент повинен володіти базовими знаннями про наукові концепції, що стосуються історії міжнародних відносин, зміст та суть системи міжнародних відносин на різних етанах її розвитку упродовж ХХ ст.; розуміти зміст понять: Версальська система договорів, “санітарний кордон”, колективна безпека, політика “умиротворення”, біполярна система світу, комуністичний блок, західний блок, “холодна війна”, розрядка, процес міжнародного  роззброєння, деколонізація, глобалізація, однополярний світ.
 • вміти: самостійно аналізувати та оцінювати історичні факти та реалії сучасного світу, застосовувати набуті знання у повсякденній діяльності, самостійному осмисленні поточних історичних подій, орієнтуватися в політичному житті сучасного світу.

Очікувані результати – формування в студентів знань про новітній період в історії міжнародних відносин, а також навичок самостійного осмислення поточних історичних подій, вміння орієнтуватися в особливостях сучасного міжнародного життя.

Міжнародні_відносини_Опис

Рекомендована література

Базова

 • Бжезінський З. Велика шахівниця. Львів, 2000.
 • Гайдуков Л. Ф., Кремень В. Г., Губерський Л. В. та ін. Міжнародні відносини і зовнішня політика 1980–2000 роки. Підручник. Київ, 2001.
 • Іваницька О. П. Історія міжнародних відносин (1918–1945 роки). Навчальний посібник. Київ, 2011.
 • Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. Львів, 1995.
 • Копель О. А., Пархомчук О. С. Міжнародні відносини XX сторіччя. Київ, 1999.
 • Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945–70-ті роки): Підручник / В.А. Мандола, М.М. Білоусов, Л.Ф. Гайдуков та ін. Київ, 1999.
 • Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980–2000 роки): Підручник / Л.Ф. Гайдуков, В.Г. Кремень, Л.В. Губерський та ін. Київ, 2001.

 

Допоміжна

 • Абаренков В.П. Политика США в области «контроля над вооружениями». Москва, 1987. 175 с.
 • Арбатова Н.К. Внешняя политика Италии. Москва, 1984. 223 с.
 • Афанасьева О. Краткий очерк истории Лиги Наций. Москва, 1945. 40 с.
 • Ачкіназі Б. Проблема безпеки у політичному житті Франції. 1918–1920. Київ, 2005. 412 с.
 • Бажанов Е.П. Китай и внешний мир. Москва, 1990. 351 с.
 • Батурин М. США и Мюнхен. Москва, 1961. 208 с.
 • Белецкий В.Н. Потсдам 1945. Москва, 1987. 342 с.
 • Бережков В.М. Рождение коалиции. Москва, 1975. 248 с.
 • Бережков В.М. Тегеран 1943. Москва, 1971. 128 с.
 • Бжезінський З. Україна в геостратегічному контексті. Київ, 2006. 102 с.
 • Більш ніж сусіди: Розширений Європейський Союз і Україна – нові відносини. Київ, 2004. 30 с.
 • Богомолов А.О. Тихоокеанская стратегия США и АСЕАН. Москва, 1989. 175 с.
 • Болдырев В.И. Западный Берлин и европейская безопасность. Москва, 1973. 64 с.
 • Боратынский С. Дипломатия периода второй мировой войны. Международные конференции 1941–1945. Москва, 1959. 356 с.
 • Брандт В. Воспоминания. Москва, 1991. 526 с.
 • Бруз В.С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів. Київ, 1995. 110 с.
 • Валькова Л.В. Английская колониальная политика в Адене и аденских протекторатах (1945–1967). Москва, 1968. 158 с.
 • Викторов И.В. Испания: выбор внешнеполитического курса. Москва, 1979. 64 с.
 • Виноградов К.Б. На обломках империи. (Колониальная политика Англии на современном этапе). Москва, 1964. 60 с.
 • Владимиров В.Х. Куба в международных отношениях. Москва, 1984. 302 с.
 • Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі. Київ, 2004. 871 с.
 • Волжин Н.П. Индонезия: внешняя политика «нового порядка». Москва, 1985. 157 с.
 • Волков В.К. Мюнхенский сговор и балканские страны. Москва, 1978. 327 с.
 • Волков В.К. Операция “Тевтонский меч”. Москва, 1966. 173 с.
 • Воронков Л.С. Северная Европа в современных международных отношениях. Москва, 1980. 64 с.
 • Восленский М.С. “Восточная” политика ФРГ (1949–1966). Москва, 1967. 428 с.
 • Высоцкий В.И. Западный Берлин и его место в системе современных международных отношений. Москва, 1971. 483 с.
 • Гаек И. Мюнхен. Москва, 1960. 227 с.
 • Гамутило В.А. Внешняя политика Аргентины после второй мировой войны. 1945–1972. Москва, 1974. 167 с.
 • Гвоздарев Б.И. Организация американских государств. Москва, 1967. 32 с.
 • Гитин Л.С. Внешняя политика Венесуэлы. Москва, 1981. 104 с.
 • Гогитидзе И.В. Британская политика «к востоку от Суэца». 70-е – пер. пол. 80-х гг. Москва, 1989.
 • Горошко Г.Б. Борьба в Индии по вопросам внешней политики (1957–1964). Москва, 1966. 144 с.
 • Грайнер Б. Американская внешняя политика от Трумена до наших дней. Москва, 1986. 175 с.
 • Датт В.П. Внешняя политика Индии. Москва, 1988. 435 с.
 • Деев А.С. Современная Франция: механизмы формирования внешней политики. Москва, 1985. 208 с.
 • Евстигнеев В.П. Испания: основные направления внешней политики. Москва, 1982. 54 с.
 • Елисеев М.Г. Бонн и ГДР. Минск, 1975. 254 с.
 • Ефимова Е.С. Британское содружество наций. Ленинград, 1967. 25 с.
 • Європейська інтеграція України: політико-правові проблеми. Київ, 2005. 330 с.
 • Иванов Л.Н. Морская политика и дипломатия империалистических держав. Москва, 1964. 444 с.
 • Исаев М.П. Внешняя политика стран Индокитая. Москва, 1989. 246 с.
 • Исаева О.Н. Проблема безопасности балканских государств (1925–1934). Саратов, 1988. 106 с.
 • Исраэлян В.Л. Антигитлеровская коалиция (1941–1945). Москва, 1964. 608 с.
 • Исраэлян В.Л., Кутаков Л.Н. Дипломатия агрессоров. Германо-итало-японский фашистский блок. Москва, 1967. 436 с.
 • Истягин Л.Г. ФРГ и НАТО. Москва, 1963. 111 с.
 • Кадымов Г.Г. Пекин на мировой арене. Москва, 1973. 44 с.
 • Кайдерлинг Г. Берлин. 1945–1975. Москва, 1976. 479 с.
 • Канада – США: Экономические и политические отношения. Москва, 1983. 304 с.
 • Капустин Д.Т. Тайвань и Южная Корея в китайско-американских отношениях (1965–1979). Москва, 1980. 197 с.
 • Карташкин В.А. Территориальные проблемы развивающихся стран. Москва, 1965. 148 с.
 • Киссинджер Г. Годы в Белом доме. Москва, 1980.
 • Киссинджер Г. Дипломатия. Москва. 1997.
 • Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? К дипломатии для XXI века. Москва, 2002.
 • Киссинджер Г. Ядерное оружие и внешняя политика. Москва, 1959.
 • Кірсенко М. Чеські землі в міжнародних відносинах Центральної Європи. 1918–1920. Київ, 1997. 335 с.
 • Коваль В.С. Политика и стратегия США во Второй мировой войне. Киев, 1987. 332 с.
 • Ковальский Н.А. Ватикан и мировая политика. Москва, 1964. 268 с.
 • Ковальский Н.А. Католицизм и дипломатия. Москва, 1969. 223 с.
 • Ковальский Н.А. Международные католические организации. Москва, 1962. 111 с.
 • Колосков И.А. Внешняя политика Пятой Республики. 1958–1972. Москва, 1976. 304 с.
 • Копель О.А. Перська затока: проблеми безпеки (80-90-ті роки). Київ, 1998.
 • Красиков А.А. Испания и мировая политика. Москва, 1989. 349 с.
 • Красильников А.И. Внешняя политика Англии и лейбористская партия (1951–1964). Москва, 1968. 435 с.
 • Кудряченко А.І. Європейська політика ФРН (1970–1991). Київ, 1996.
 • Кузнецов С.И. Япония в дальневосточной политике Великобритании. 1945–1962. Иркутск, 1988. 117 с.
 • Лебедев А.А. Очерки британской внешней политики. (60–80-е гг.). Москва, 1988. 303 с.
 • Ледовский А.М. Китайская политика США и современная дипломатия. 1942 – 1954. Москва, 1985. 287 с.
 • Лейбо Ю.И. Внешнеполитические механизмы буржуазных стран Центральной Европы: Австрия, ФРГ, Швейцария. Москва, 1984. 159 с.
 • Ллойд Джордж Д. Правда о мирных договорах. В 2-х тт. Москва, 1957. Т. 1. 655 с.
 • Ллойд Джордж Д. Правда о мирных договорах. В 2-х тт. Москва, 1957. Т. 2. 556 с.
 • Маклэйн Д. Внешняя политика Англии после Суэца. Москва, 1972. 461 с.
 • Малафеев К.А. Луи Барту – политик и дипломат. Москва, 1988. 172 с.
 • Малетин Н.П. Внешняя политика Индонезии. 1953 – 1972. Москва, 1973.
 • Манджола В.А. Ядерное оружие Франции и вопросы европейской безопасности. Киев, 1989. 165 с.
 • Марущак М.Й. Історія дипломатії XX ст. Львів, 2003. 303 с.
 • Матвеев В.М. Британская дипломатическая служба. Москва, 1984. 160 с.
 • Мельников Ю.М. От Потсдама к Гуаму. Очерки американской дипломатии. Москва, 1974. 367 с.
 • Механизмы формирования внешней политики США. Москва, 1986. 203 с.
 • Надин К. Внешняя политика Голландии. Москва, 1963.
 • Никонов В.С. Очерки европейской политики Германии. 1924 – 1929. Москва, 1977. 374 с.
 • Новосельцев Е.И. Внешняя политика Австрии. Москва, 1962.
 • Оганесян Н.О. Политика империалистических держав на Арабском Востоке в годы второй мировой войны (1939–1945). Ереван, 1980. 264 с.
 • Пожарская С.П. Испания и США. Внешняя политика и общество. 1936–1976. Москва, 1982. 343 с.
 • Поздеева Л.В. Англо-американские отношения в годы второй мировой войны. 1939–1941. Москва, 1964. 454 с.
 • Позолотин М.Е. Внешняя политика Болгарии. 1961–1975. Москва, 1975. 127 с.
 • Политика Англии в странах Южной и Юго-Восточной Азии. Москва, 1966. 304 с.
 • Политика Англии на Ближнем и Среднем Востоке (1945–1965). Москва, 1966. 432 с.
 • Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке в новейшее время. Сборник. Свердловск, 1983. 156 с.
 • Политика великих держав на Балканах и на Ближнем Востоке. 1932–1945. Свердловск, 1984. 161 с.
 • Полтавский М.А. Дипломатия империализма и малые страны Европы (1938–1945). Москва, 1973. 303 с.
 • Притуляк П.П. Україна і Брестський мир. Київ, 2004. 216 с.
 • Протопопов А.С. Внешняя политика Италии после второй мировой войны Москва, 1963. 318 с.
 • Протопопов А.С. СССР, Лига Наций и ООН. Москва, 1968. 167 с.
 • Пряхин Д. Внешняя политика Испании. Москва, 1968. 192 с.
 • Рада Європи. Діяльність і здобутки. Київ, 1999.
 • Руднев В.С. Малайзия и Сингапур после второй мировой войны и политика США и Англии. Москва, 1981. 224 с.
 • Світова дипломатія: історія і сучасність. Збірник матеріалів. Київ, 2007. 447 с.
 • Севостьянов Г.И. Дипломатическая история войны на Тихом океане. От Пирл-Харбора до Каира. Москва, 1969. 648 с.
 • Серова О.В. Италия и антигитлеровская коалиция. 1943–1945. Москва, 1973. 272 с.
 • Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. Москва, 1989. 335 с.
 • Скороход Ю.С. Міжнародний аспект урегулювання ліванського конфлікту (80 – 90-ті рр.). Київ, 2000.
 • Славенов В.П. Внешняя политика Франции. 1974–1981. Москва, 1981. 240 с.
 • Славенов В.П. Очерки внешней политики Франции (1981–1986). Москва, 1986. 301 с.
 • Смирнова Н.Д. Политика Италии на Балканах. Очерки дипломатической истории. 1922–1935. Москва, 1979. 318 с.
 • Сосинский С.Б. Акция “Аргонавт”. Москва, 1970. 127 с.
 • Стегарь С.А. Дипломатия Франции перед второй мировой войной. Москва, 1980. 280 с.
 • Степанов Л.В. Конфликт в Индостане и соглашение в Ташкенте. Москва, 1966. 64 с.
 • Сулицкая Т.И. Англия и Малайзия (1961–1971). Москва, 1973. 182 с.
 • США и региональные конфликты (80-е гг.). Москва, 1990. 155 с.
 • Таран М. “Тайванська проблема” в зовнішній політиці США в 1990-ті рр.
 • Тодоров І.Я. Україна на шляху до Європи та європейська інтеграція. Донецьк, 2006. 268 с.
 • Торндайк А. Операия “Тевтонский меч”. Москва, 1960. 96 с.
 • Хазанов А.М. Политика Португалии в Африке и Азии. Москва, 1967. 268 с.
 • Хазанов М.Е. ООН и ближневосточный кризис. Москва, 1983. 174 с.
 • Черкасов П.П. Франция и Индокитай. 1945–1975. Москва, 1976. 168 с.
 • Шейнис В.Л. Португальский империализм в Африке после второй мировой войны. Москва, 1969. 439 с.
 • Шейнманн М.М. Ватикан во второй мировой войне. Москва, 1951. 352 с.
 • Шило В.Е. Канадский федерализм и международные отношения. Москва, 1985. 192 с.
 • Юрченко С.В. Сталин, Рузвельт, Черчилль на Ялтинской конференции 1945. Севастополь, 2000. 128 с.
 • Язькова А.А. «Малая Антанта» в европейской политике 1918–1925. Москва, 1974. 331 с

 

 

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму