Колоніальна політика і культурні впливи Франції в ХІХ – на початку ХХІ ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової історії модерного часу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730доцент Сипко Б. В.Іст-41с, Іст-42c, Іст-43c

Опис курсу

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою пропонованої вибіркової дисципліни є сприяти удосконаленню у студентів-істориків професійних вмінь аналізу колонізаційних і деколонізаційних процесів. Впродовж семестру студенти ознайомляться з особливостями колоніальної політики Франції у різні історичні періоди, проаналізують характерні риси деколонізаційних процесів у середині ХХ ст., розглянуть французьку “доктрину” культурних впливів і Франкофонії в останній третині ХХ – на початку ХХІ ст. Курс розроблений на основі малодоступних найновіших французьких досліджень і характеризується міждисциплінарними підходами. Основний акцент зроблено не на політичній і соціально-економічній історії, а історії ідей і уявлень. Детально проаналізовано теорію орієнталізму Едварда В. Саїда, студенти також мають нагоду ознайомитися хоча б із однією з його праць. Значку увагу приділено роботі з візуальними джерелами (плакати, агітки, поштові марки, твори мистецтва). Питання, які постають перед студентами не ЩО? КОЛИ? і ДЕ?, а ЧОМУ?

 

Результати навчання:

  • знати:

– Витоки французької колоніальної політики;

– Особливості колоніальної політики у період Реставрації Бурбонів і Липневої монархії;

– Результати колоніальних надбань Другої імперії;

– Підходи до колоніалізму в період Третьої республіки;

– Впливи Першої та Другої світових воєн на колоніальні надбання Франції;

– Еволюцію французького колоніалізму в період Четвертої республіки;

– Особливості деколонізаційних процесів;

– Зовнішню політику Франції у культурній сфері в останній третині ХХ – на початку ХХІ ст.

  • вміти:

– аналізувати колонізаційні та деколонізаційні процеси;

– критично осмислювати інформацію, почерпнуту із засобів масової інформації та публіцистичних творів;

– працювати з історичними джерелами новітнього періоду;

– пояснити терміни “колонія”, “протекторат”, “метрополія”, “колоніалізм”, “підмандатна територія”, “тубілець”, “режим Віші”, “Вільна Франція”, “Французький союз”, “деколонізація”, “харкі”, “чорноногі”, “Французька співдружність”, “заморський департамент”, “заморська територія”, “алжирський синдром”, “рік Африки”, “франкофонія”.

Рекомендована література

Геффернен М. Значення Європи. Географія та геополітика / Майкл Геффернен [пер. з англ. В. Верлока]. – Київ : Дух і Літера, 2011. ‒ 464 с.

Ілюстрована історія Канади. 25-е ювілейне видання / за ред. Крейга Брауна. – Львів: Літопис, 2019. – 644 с.

Плюта Н.В. Політичні дискусії у Франції з питань англо-французького колоніального суперництва навколо Єгипту / Н.В. Плюта // Вісник Київського міжнародного університету (Серія: “Міжнародні відносини”). – К.: КиМУ, 2009. – Вип. 8. – С. 217‒239.

Плюта Н.В. Французький колоніалізм: геополітичний та ідеологічний виміри / Н.В. Плюта // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. –Рівне: РДГУ, 2010. – Вип. 18. – С. 116–126.\

Плюта Н.В. Французький колоніалізм другої половини ХІХ ст.: територіальне розширення та ідеологічні засади / Н.В. Плюта // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2008. – Вип. 12. – С. 141–150.

Саїд Е. Орієнталізм. – К.: Основи, 2001. – 511 с.

Саїд Е. Культура й імперіалізм. – К.: Критика, 2007. – 608 с.

Сипко Б. Між “білою плямою” та “чорною сторінкою” в історії: дискусії про 17 жовтня 1961 р. у Парижі // Аль-Калям. – 2017. – № 6. – С. 136–151.

Сипко Б. Наслідки Алжирської війни для Корсики: “чорноногі” та корсизм // Науковий вісник Східноєвропейського національного  університету імені Лесі Українки: Історичні науки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2015. – № 7 (308) / за ред. С. Гаврилюка. – С. 105–110.

Сипко Б. Шарль де Ґолль перед викликом Алжирської війни (за матеріалами стеноґрам офіційних виступів) // Проблеми історії війн і військового мистецтва. Вип. 2. / За ред. Л.В.Войтовича. (Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Львівський національний університет ім. І. Франка, Національна академіясухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, 2019). – С. 199‒212.

Da Costa M. Colonial Origins, Institutions and Economic Performance in the Caribbean: Guyana and Barbados / Michael DaCosta // IMF Working Paper. – 2007. – 38 p.

Encyclopedia of Western Colonialism since 1450 / Thomas Benjamin, editor in chief. – Thomson Gale, 2007. – 1248 p.

Luhrmann T. M. The Good Parsi. The Fate of a Colonial Elite in a Postcolonial Society / T. M. Luhrmann. – Harvard University Press, 1996. – 318 p.

Матеріали

Сайт французького наукового журналу Історія заморських територій: Outre-Mers. Revue d’histoire [En ligne]. – URL: http://www.persee.fr/collection/outre

 

Силабус:

Завантажити силабус