Колоніальна політика і культурні впливи Франції в ХІХ – на початку ХХІ ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: нової та новітньої історії зарубіжних країн

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730доцент Сипко Б. В.Ісо-41с, Ісо-42с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою пропонованої вибіркової дисципліни є сприяти удосконаленню у студентів-істориків професійних вмінь аналізу колонізаційних і деколонізаційних процесів. Впродовж семестру студенти ознайомляться з особливостями колоніальної політики Франції у різні історичні періоди, проаналізують характерні риси деколонізаційних процесів у середині ХХ ст., розглянуть французьку “доктрину” культурних впливів і Франкофонії в останній третині ХХ – на початку ХХІ ст. Курс розроблений на основі малодоступних найновіших французьких досліджень і характеризується міждисциплінарними підходами. Основний акцент зроблено не на політичній і соціально-економічній історії, а історії ідей і уявлень. Детально проаналізовано теорію орієнталізму Едварда В. Саїда, студенти також мають нагоду ознайомитися хоча б із однією з його праць. Значку увагу приділено роботі з візуальними джерелами (плакати, агітки, поштові марки, твори мистецтва). Питання, які постають перед студентами не ЩО? КОЛИ? і ДЕ?, а ЧОМУ?

Результати навчання:

  • знати:

– Витоки французької колоніальної політики;

– Особливості колоніальної політики у період Реставрації Бурбонів і Липневої монархії;

– Результати колоніальних надбань Другої імперії;

– Підходи до колоніалізму в період Третьої республіки;

– Впливи Першої та Другої світових воєн на колоніальні надбання Франції;

– Еволюцію французького колоніалізму в період Четвертої республіки;

– Особливості деколонізаційних процесів;

– Зовнішню політику Франції у культурній сфері в останній третині ХХ – на початку ХХІ ст.

  • вміти:

– аналізувати колонізаційні та деколонізаційні процеси;

– критично осмислювати інформацію, почерпнуту із засобів масової інформації та публіцистичних творів;

– працювати з історичними джерелами новітнього періоду;

– пояснити терміни “колонія”, “протекторат”, “метрополія”, “колоніалізм”, “підмандатна територія”, “тубілець”, “режим Віші”, “Вільна Франція”, “Французький союз”, “деколонізація”, “харкі”, “чорноногі”, “Французька співдружність”, “заморський департамент”, “заморська територія”, “алжирський синдром”, “рік Африки”, “франкофонія”.

Опис-Колоніальна-політика

Рекомендована література

Відкритість. Суспільство. Влада. Від Нантського едикту до падіння комунізму / Авт.-упоряд. Е. Ле Руа Ладюрі [пер. з франц. Є. Марічева]. ‒ К. : Ніка-Центр, 2008. ‒ 264 с. ‒ (Серія “Ідеї та Історії”; Вип.: 2).

Геффернен М. Значення Європи. Географія та геополітика / Майкл Геффернен [пер. з англ. В. Верлока]. – Київ : Дух і Літера, 2011. ‒ 464 с.

Гизо Ф. История цивилизации в Европе / Франсуа Гизо [пер. з франц.]. – М.: Издательский дом “Территория будущего”, 2007. – 336 с.

Де Голль Ш. Военные мемуары. Призыв 1940–1941 / Шарль де Голль [пер. с франц.]. – М.: Издательство иностранной литературы, 1957. – 824 с. (звернути увагу на документи про Африку)

Дементьев Ю. Колониальная политика Франции в Китае и Индокитае 1844–1862 / Юрий Дементьев. – М. : Издательство восточной литературы, 1958. – 204 с.

Ибрашев Ж. Политическая концепция Шарля де Голля. Материалы спецкурса. – Алма-Ата, 1971. – 132 с.

Коломийцев В. Шарль де Голль и “политика деколонизации” в 1958–1962 гг. // Вопросы новой и новейшей истории Франции. – Рязань, 1979.

Коряков В. “Фучжоуский арсенал” в колониальной политике Франции в Китае в конце ХIХ века // Новое в изучении Китая. М., 1988. С. 77–84.

Коновалова Ф.Т. Жюль Ферри и формирование идеологии французского колониализма 80–е гг. ХІХ в. / Ф.Т. Коновалова // Рабочее, фермерское и национально-освободительное движение в Западной Европе и Канаде (60–е гг. ХІХ–начале ХХ вв.). – Красноярск, 1987. – С. 77–101.

Макленнан Х. Семь рек Канады / Хью Макленнан [пер. с англ. В. Кондракова]. ‒ М. : Прогресс, 1990. ‒ 288 с.

Мак-Ніл В. Піднесення Заходу: Історія людського суспільства / Вільям Мак-Люен [пер. з англ. А. Галушки]. ‒ К. : Ніка-Центр, 2002. ‒ 1112 с. ‒ (Серія “Зміни парадигми”; Вип.: 2).

Манфред А.З. Внешняя политика Франции 1871–1891 гг. / А.З. Манфред. – М.: Изд. Академии наук СССР, 1952. – 591 с.

Машкин М. Н. Французские социалисты и демократы и колониальный вопрос. 1830–1871 / М.Н. Машкин. – М.: Наука, 1981. – 318 с.

Нарочницкий А. Л. Колониальная политика капиталистических держав на Дальнем Востоке 1860–1895 гг. / А.Л. Нарочницкий. – М., 1956. – 560 с.

Плюта Н.В. Політичні дискусії у Франції з питань англо-французького колоніального суперництва навколо Єгипту / Н.В. Плюта // Вісник Київського міжнародного університету (Серія: “Міжнародні відносини”). – К.: КиМУ, 2009. – Вип. 8. – С. 217‒239.

Плюта Н.В. Фашодська криза 1898 року та суспільно-політична реакція у Франції / Н.В. Плюта // Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1 (63). – С. 13–18.

Плюта Н.В. Французький колоніалізм: геополітичний та ідеологічний виміри / Н.В. Плюта // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. –Рівне: РДГУ, 2010. – Вип. 18. – С. 116–126.

Плюта Н.В. Справа Дрейфуса у контексті суспільно-політичних дискусій у Франції / Н.В. Плюта // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. –Рівне: РДГУ, 2009. – Вип. 15. – С. 195 198.

Плюта Н.В. Французький колоніалізм другої половини ХІХ ст.: територіальне розширення та ідеологічні засади / Н.В. Плюта // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2008. – Вип. 12. – С. 141–150.

Селиванов И.Н. Цивилизационное влияние Франции на народы Индокитая в колониальный период / И.Н. Селиванов // Международные отношения в Азии: новое и новейшее время. – М., 1998. – С. 34–42.

Субботин В. Колониальная политика Франции в Западной Африке (1880–1900) / Валерий Субботин. – М.: Издательство восточной литературы, 1959. – 104 с.

Субботин В. Колонии Франции в 1870-1918 гг. Тропическая Африка и острова Индийского океана / Валерий Субботин. – М.: Издательство “Наука”, 1973. – 404 с.

Субботин В. Французская колониальная экспансия в конце ХIХ в. (Экваториальная Африка и острова Индийского океана). – М.: Издательство восточной литературы, 1962. – 168 с.

Тарле Е.В. Европа в эпоху империализма. 1871–1919 гг. / Евгений Викторович Тарле // Тарле Е.В. Соч. в 12 т. – М.: Изд-во Ан СССР, 1958. – Т.5. – 595 с.

Тарле Е. В. Очерки истории колониальной политики Западноевропейских государств (конец ХV – начало ХІХ века). – Ленинград: Наука, 1965. – 428 с.

Франция в поисках нових путей / Отв. ред. Ю. Рубинский. – Москва: Весь Мир, 2007. – 624 с. ‒ (Старый свет ‒ новые времена).

Франция и её владения / под ред. Ф. Н. Петрова. – М. : Государственный научный институт “Советская энциклопедия”, 1948. – 800 с.

Черкасов П. Судьба империи. Очерк колониальной экспансии Франции в ХVІ–ХХ вв. – М.: Издательство “Наука”, 1983. – 183 с.

Черкасов П. Распад колониальной империи Франции. Кризис французской колониальной политики в 1939–1985 гг. – М.: Издательство “Наука”, Главная редакция восточной литературы, 1985. – 328 с.

Шейк Фати Фай. Напоминание о колониальной действительности, или кровавый инцидент в Тиарое // Африка. Колониализм и антиколониализм (ХІХ – ХХ вв.). – М.: Наука, 1990. – С. 95–104.

Шивельбуш В. Розчаклована ніч. До історії штучного світла у ХІХ столітті / Вольфганг Шивельбуш [пер. з нім. О. Юдін]. ‒ К.: Ніка-Центр, 2014. ‒ 216 с. ‒ (Серія “Ідеї та Історії”; Вип.: 10).

Da Costa M. Colonial Origins, Institutions and Economic Performance in the Caribbean: Guyana and Barbados / Michael DaCosta // IMF Working Paper. – 2007. – 38 p.

Encyclopedia of Western Colonialism since 1450 / Thomas Benjamin, editor in chief. – Thomson Gale, 2007. – 1248 p.

Luhrmann T. M. The Good Parsi. The Fate of a Colonial Elite in a Postcolonial Society / T. M. Luhrmann. – Harvard University Press, 1996. – 318 p.

Pernot M. L’inquiétude de l’Orient. En Asie musulmane. – Paris : Librairie Hachette, 1927. – 246 p.

Trivedi H. Colonial Transactions. English literature and India / Harish Trivedi. – Manchester: Manchester University Press, 1996. – 226 p.

Wrong M. G. The Conquest of New France / George M. Wrong. – New Haven: Yale University Press, 1921. – 250 p.

Матеріали

Сайт французького наукового журналу Історія заморських територій: Outre-Mers. Revue d’histoire [En ligne]. – URL: http://www.persee.fr/collection/outre

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус