Мусульманська спільнота Заходу

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової історії модерного часу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Сипко Б. В.Іст-41с, Іст-42c, Іст-43c

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Навчальний курс розроблений на основі міждисциплінарного підходу (історія, філологія, релігієзнавство, соціологія, політологія, культурологія) із залученням широкої джерельної бази (нормативно-правові акти, звіти, преса, соціологічні опитування, інтерв’ю, твори художньої літератури й кінематографу, тексти пісень) та найновіших франко- й англомовних досліджень. Серед основних питань, які аналізуються: джерела формування, кількісні та соціально-економічні характеристики мусульманських спільнот Заходу, організаційні структури європейських мусульман, участь осіб ісламського віросповідання у політичному житті, нові мусульманські «символи» Заходу, образ ісламу та мусульман у ЗМІ, художній літературі та кінематографі, а також соціальні аттитюди європейців щодо ісламу та мусульман. Завдяки ознайомленню з резонансними творами студенти отримають навики деконструювання текстів художньої літератури та кінострічок на предмет стереотипів щодо осіб ісламського віросповідання. Загалом цей курс покликаний удосконалити вміння аналізувати сучасні етно-релігійні процеси в країнах Заходу.

 

Результати навчання:

  • знати:

– сучасну етнорелігійну ситуацію у країнах Заходу;

– джерела формування та кількісний склад мусульманської спільноти Європи;

– роль мусульманської спільноти у політичному житті Заходу;

– громадську діяльність європейський мусульман;

– соціальні атитюди європейців щодо мусульман.

  • вміти:

– аналізувати сучасні етнополітичні та релігійні процеси;

– критично осмислювати інформацію, почерпнуту із засобів масової інформації та публіцистичних творів;

– працювати з історичними джерелами новітнього періоду;

– правильно вживати терміни: “расизм”, “дискримінація”, “ксенофобія”, “ісламофобія”;

– пояснити терміни “алжирський синдром”, “бери”, “бідонвіль”, “верлан”, “комунітаризм”, “умма”, “харкі”, “німараби”.

Рекомендована література

1.Віллем Ж.-П. Європа та релігії: ставки ХХІ ст.. – К.: Дух і Літера, 2006. – 336 с.
2. Зінько С. Іслам у сучасній світовій політиці. – Львів: Простір-М, 2005. – 278 с.
3. Сипко Б. Взаємини Протестантської федерації Франції та Французької ради ісламу // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Реформація як суспільне явище: український вимір” (Львів, 3‒4 жовтня 2017 року), за редакцією Руслана Сіромського та Богдани Сипко. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – С. 238‒248.
4 . Сипко Б. Етно-соціальні проблеми французьких передмість на зламі ХХ – ХХІ ст. // Wspołczesne wyzwania bezpieczeństwa Europejskiego. – Kraków Wydawnictwo Attyka, 2016. – S. 203–217.
5. Сипко Б. Ісламська релігійна освіта та приватні мусульманські школи на зламі ХХ – ХХІ ст.: австрійсько-французькі контрасти// Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2018–2019. – Вип.19–20. –С. 81–97.
6. Сипко Б. Ісламська релігійна освіта в державних школах Бельгійського королівства (остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2019. Спецвипуск до 75-річчя професора Костянтина Кондратюка / за ред. І. Підкови. С. 614–622.
7. Сипко Б. Ісламський чинник у французькій популярній літературі та кінематографі // Іслам і сучасний світ. Роботи учасників Четвертого та П’ятого Всеукраїнських конкурсів ісламознавчих досліджень молодих учених ім. А. Кримського / Упор. та наук. ред. М. Кирюшко. – К., 2013. – С. 151–168.
8. Сипко Б. Історичний контекст прийняття програмних документів мусульманської спільноти Франції // Народознавчі зошити. 2021. № 2 (158). С. 395‒403.
9. Сипко Б. Конструювання образу мусульманської спільноти Республіки Франція на сторінках французької преси (1995–2007 рр.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Історичні науки. 2012. № 10 (235). С. 106–112.
10. Сипко Б. Між “білою плямою” та “чорною сторінкою” в історії: дискусії про 17 жовтня 1961 р. у Парижі // Аль-Калям. – 2017. – № 6. – С. 136–151.
11. Сипко Б. Міжрелігійний діалог французьких іудеїв і мусульман на початку ХХІ ст. інституційний рівень Народознавчі зошити. – 2018. – № 4(142). – С. 832–843.
12. Сипко Б. Міністри-мусульмани у французьких урядах (2012‒2017) // ЕМІНАК: науковий щоквартальник. ‒ 2021. – № 2(34) / за ред. О. Тригуба. – С. 238–255.
13. Сипко Б. Мусульмани в урядах Франсуа Фійона // ЕМІНАК: науковий щоквартальник. ‒ 2020. – № 2(30) / за ред. О. Тригуба. – С. 209–219.
14. Сипко Б. Мусульманська спільнота у житті Французької Республіки (1995–2007 рр.): монографія / Богдана Сипко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 344 с.
15. Сипко Б. Мусульманська спільнота в освітньому просторі Квебеку (остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста / за ред. І. Підкови, Р. Сіромського, Р. Тарнавського – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 690–705.
16. Сипко Б. Наслідки Алжирської війни для Корсики: “чорноногі” та корсизм // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Історичні науки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2015. – № 7 (308) / за ред. С. Гаврилюка. – С. 105–110.
17. Сипко Б. Політичне життя французьких мусульман: від участі у виборах до урядових посад (1995‒2007 рр.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спецвипуск: до 60-річчя професора Олексія Сухого. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 745–760
18. Сипко Б. Проблема інституціоналізації “французького ісламу” у 1990–2003 рр. // Вісник Львівського університету. Серія Історична. 2013. Вип. 48. С. 228–242.
19. Сипко Б. Реакція основних ісламських федерацій Франції на паризькі теракти січня 2015 р. / Богдана Сипко // Аль-Калям. – 2015. – № 5. – С. 16–26.
20. Сипко Б. Рішення Суду справедливості ЄС від 14 березня 2017 р.: французький вимір // Аль-Калям. – 2018. – № 7. – С. 175–188.
21. Сипко Б. Трансформаційні процеси у середовищі імамів Франції на зламі ХХ – ХХІ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне, 2015. – Вип. 26 / за ред. В. Шеретюка. – С. 174–177.
22. Халіков Р. Повстання проти секулярного світу. – Київ: Видавництво Руслана Халікова, 2022. – 186 с.
23. Cesari J. When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States / Jocelyne Césari. – New York : Palgrave Macmillan, 2004. – 284 p.
23. Europe and Islam. Collective monograph / ed. Jaroslav Franc. – Olomouc, 2015. – 310 p.
24. Кlauzen J. The Islamic Сhallenge: Рolitics and Religion in Western Europe. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – 253 р.
25. Pędziwiatr K. Od islamu imigrantỏw do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej. – Krakỏw: Nomos, 2005. – 264 s.
26. Sypko B. Muslim community in the educational space of Swiss Confederation at the turn of the XX-th – XXI-th centuries // Східноєвропейський історичний вісник. 2020. Вип. 14. С. 165-174.

Матеріали

https://www.ons.gov.uk/ – сайт Office for National Statistics, де можна почерпнути інформацію про основні переписи населення й опитування, які проводилися у Сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії;

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ – сайт видавництва La documentation Française, де у вільному доступі можна знайти велику кількість офіційних звітів та документів;

http://www.journal-officiel.gouv.fr/ – електронна версія французького урядового вісника;

http://www.lefigaro.fr/ – газета Фігаро

http://www.humanite.fr/ – газета Юманіте (архів від 1990 р. у вільному доступі)

http://www.lexpress.fr/ – газета Експрес (архіви у вільному доступі)

http://www.monde-diplomatique.fr/ – видання Дипломатичний світ

http://www.lavie.fr/ – газета Життя

http://www.csa.eu/ – сайт Інституту Порад, Опитувань та Аналізу – провідної французької моніторингової компанії

http://www.tns-sofres.com/ – сторінка моніторингового інституту TNS SOFRES.

http://www.insee.fr/ – переписи населення Французької республіки.

Силабус:

Завантажити силабус