Спеціальність 032 Історія та археологія (силабуси)

Актуальні проблеми історичної науки

Актуальні проблеми історії воєн та військового мистецтва

Актуальні проблеми історії українського війська

Актуальні проблеми середньовічної та ранньомодерної  історії

Актуальні проблеми української етнології

Антисемітизм та юдофобія кінця ХІХ–першої половини ХХ ст.

Військово-теоретична думка ХІХ–ХХ ст.

Вірування та народні звичаї населення України І тис. н.е.

Геоморфологія, ґрунтознавство і топографія в археології

Етнічна структура українського суспільства

Етнолінгвістика

Етносоціальні та політичні відносини на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: методологія дослідження та інтерпретації

Інтеграція українських емігрантів у суспільства країн Заходу

Інтелектуальна історія України ХІХ – першої третини ХХ століття: постаті, соціокультурне середовище, здобутки

Історія господарських занять і матеріальної культури українців

Історія конфліктів в Центрально-Східній Європі нового і новітнього часу

Історія розвитку озброєнь та військових технологій

Методологія підготовки наукової публікації

Наративні джерела  з історії  Київської Русі: методологія сучасного аналізу та інтерпретації

Палеоекологія первісного населення України

Первісне мистецтво як джерело культури людства

Теорія етносу

Українське військо у Визвольних змаганнях 1917-1921 рр.

Українське місто доби середньовіччя та ранньомодерного часу: методологія дослідження джерел

Українське народне житло: генезис, еволюція, локальні особливості, будівельна обрядовість

Український вимір Другої світової війни: історіографія та історична пам’ять