Баукова Анастасія Юріївна

Посада: доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Антична археологія та історія, археологічна діяльність музеїв, історія археології, османські впливи на матеріальну культуру населення Центральної та Східної Європи.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

  1. До питання про поширення турецької кераміки XIV–XVIII ст. в Криму // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 437–439.
  2. Історична топографія середньовічного Корчева за матеріалами рятівних розкопок Керченського історико-археологічного музею // Фортеця: збірник заповідника “Тустань”: на пошану Михайла Рожка. – Львів, 2009. – Кн. 1. – С. 220–227.
  3. Наукова діяльність Юлія Марті у другій половині 40-х – на початку 50-х рр. ХХ ст. // Археологія і давня історія України. – Вип. 2. Археологія Правобережної України. – Київ, 2010. – С. 219–221.
  4. Іслам як визначальний чинник кримськотатарської культури // Україна – Туреччина: Історія культурних зв’язків та співробітництво на сучасному етапі. – Київ, 2011. – С. 201–213.
  5. Антична колекція Львівського історичного музею // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат. – Львів, 2013. – С. 32 – 39.
  6. Деятельность Керченського историко-археологического музея в сфере изучения и сохранения подводного историко-культурного наследия (в 50 — 80 гг. ХХ в.) // Таврійські студії. Історичні науки. – Сімферополь, 2013. – № 1 (4). – С. 5 – 9.
  7. Baukova A. Pergamum and Ephesus in Mithridates` wars Times // Lucjusz Кorneliusz Sulla. Historia i tradycja. – Lublin, 2013. – S. 57 – 64.
  8. Світлана Яківна Берзіна: маловідомі сторінки наукової діяльності // Доісламський Близький Схід: історія, релігія, культура. – К.: Інститут сходознавства імені А.Кримського, 2014. – С. 35 – 44.
  9. Антична археологія у Львівському університеті // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 2014. — Вип. 50. — С. 23 – 38.

Біографія

shapeimage_2 (7)

Народилася 1979 р. у м. Керч (Крим). Закінчила історичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка (2002). Навчалася в аспірантурі при кафедрі археології та історії стародавнього світу (2003–2007).

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Науково-дослідна діяльність Керченського історико-археологічного музею: археологічний аспект (1922–1988 рр.)” (науковий керівник – доц. Р. Я. Берест).

З 2008 р. – асистент кафедри археології та історії стародавнього світу (з 2010 р. – кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки) Львівського національного університету ім. І. Франка.  З 2014 р.—доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки.

Викладає навчальні дисципліни: нормативні курси “Видатні дослідники української археології”, “Актуальні проблеми української археології”, ДВВС “Спеціальні методи в археології”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!