Масик Роман Володимирович

Посада: доцент кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Історія науки і техніки, історіографія, історичне краєзнавство, історія монументальної скульптури, економічна історія Польщі у 1920–1930 рр.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

  1. Військова тематика в монументальній скульптурі радянського Львова (в співавторстві) // Воєнна історія Галичини та Закарпаття. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції, м. Львів, 15 квітня 2010 р. – С. 697–702.
  2. Генеалогічні дослідження польських історичних товариств Львова останньої чверті ХІХ–30-х рр. ХХ ст. // Історико-політичні проблеми сучасного світу. – Т. 19–20. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 278–282.
  3. Діяльність Львівського доісторичного товариства (1932–1939) // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – № 5 (96). – Донецьк: Український культурологічний центр, 2009. – С. 58–61.
  4. Крайове археологічне товариство у Львові (1875–1890) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 2008. – Вип. 9–10. – С. 157–170.
  5. Питання дидактики історії у діяльності Польського історичного товариства (20 – 30-і роки ХХ ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – Вип. 21. – Львів, 2012. – С. 544–555.
  6. Товариство шанувальників минувшини Львова (1906–1939) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 263–280.

Біографія

Народився 7 серпня 1983 р. у Львові. У 2000–2005 рр. навчався на історичному факультеті Львівського університету ім. Івана Франка.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Польські наукові історичні товариства Львова кінця ХІХ – 30-х років ХХ ст.: виникнення, розвиток і формування інтелектуального середовища».

З 2008 р. працює асистентом кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка, від – 2012 р. – доцент цієї ж кафедри.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!