Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологіягалузі знань 03 Гуманітарні науки

Галузь знань – 03 «Гуманітарні науки»

Спеціальність – 032 «Історія та археологія»

Освітньо-професійна програма – «Історія та археологія»

Проєкти ОПП

  • Проект

Силабуси та програми курсів

  • пункт 1

Опитування студентів

Репозитарій магістерських робіт

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Гуманітарні дисципліни: освітні завдання і навчальні методики 16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова за фаховим спрямуванням 32 0:2 Залік
Педагогіка і психологія вищої школи 32 2:0 Іспит
Публічна історія 16 16 1:1 Іспит
Сучасна археологічна наука у світі: школи, тенденції та напрямки 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Магістерський семінар “Археологія та етнологія Правобережної України” 32 0:2 Немає
Дисципліна на вибір 2:Магістерський семінар “Історія України в національному та європейському вимірах” 32 0:2 Немає
Дисципліна на вибір 3:Магістерський семінар “Світова історія: минуле та виклики сучасності” 32 0:2 Немає
Магістерський семінар «Військова історія» 32 0:2 Немає
Дисципліна на вибір 4: 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Виробництва і промисли в археологічних культурах Прикарпаття і Волині 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Війни Візантійської імперії: теорія і практика 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 7:Військово-теоретична думка та логістика (до 1815 р.) 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 8:Етнокультурні та етносоціальні процеси на території Українського Правобережжя у давнину 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 9:Історичні міфи й стереотипи та формування суспільної свідомості народів Центрально-Східної Європи в ХІХ – на початку ХХІ ст. 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 10:Історія війн, військової дипломатії та військового мистецтва 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 11:Історія війн, військової дипломатії та військового мистецтва 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 12:Парламентські виборчі та публічно-політичні практики на українських землях Речі Посполитої: становлення українського парламентаризму 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 13:Середньовічні культові пам’ятки на території Заходу України 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 14:Слов’яни і Русь на політичній карті середньовічної Європи: від ранніх держав до формування імперії русів 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 15:Українська еміграція в країнах Заходу 32 2:0 Залік
Українці в домодерний і ранньомодерний періоди: ментальність, ідентичність, еліти 32 2:0 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова за фаховим спрямуванням 20 0:1,3 Залік
Педагогічна практика (асистентська) 0:0 Диф. залік
Педагогічна практика (асистентська) 270 0:16,9 Диф. залік
Повернення до людини в новітній європейській історіографії 30 1,9:0 Іспит
Права людини у світовій історії 20 1,3:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Магістерський семінар “Археологія та етнологія Правобережної України” 20 0:1,3 Залік
Дисципліна на вибір 2:Магістерський семінар “Історія України в національному та європейському вимірах” 20 0:1,3 Залік
Дисципліна на вибір 3:Магістерський семінар “Світова історія: минуле та виклики сучасності” 20 0:1,3 Залік
Магістерський семінар «Військова історія» 20 0:1,3 Залік
Дисципліна на вибір 4:Військово-теоретична думка та логістика ХІХ–ХХ ст. 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Етнографія українців Карпат: господарські заняття, матеріальна культура 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Історична школа М.Грушевського 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 7:Незалежна Україна: трансформації та виклики 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 8:Полагоджуючи з недавнім минулим: національна пам’ять і посткомуністичний перехід у Центрально-Східній Європі 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 9:Традиційна духовна культура українців Карпат 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 10:Українська військова еліта: етносоціальний зріз 30 1,9:0 Залік
Український національний антикомуністичний Рух Опору 30 1,9:0 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика (архівно-бібліотечна) 0:0 Диф. залік
Історія народної культури українців 30 1,9:0 Залік
Кваліфікаційна робота 0:0 Курсова робота
Кваліфікаційна робота 270 0:16,9 Іспит
Методологія історії 20 20 1,3:1,3 Іспит
Українське питання в міжнародних відносинах ХХ ст. 30 1,9:0 Іспит
Урбанізаційні процеси і становлення ранньомодерної України 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Магістерський семінар “Історія України в національному та європейському вимірах” 20 0:1,3 Залік
Дисципліна на вибір 2:Магістерський семінар “Світова історія: минуле та виклики сучасності” 20 0:1,3 Залік
Дисципліна на вибір 3:Магістерський семінар «Військова історія» 20 0:1,3 Залік
Магістерський семінар «Карпатський регіон: археологія та етнологія» 20 0:1,3 Залік
Дисципліна на вибір 4:Етнологія слов’янських народів Карпато-Балканського регіону 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Європейська інтеграція: історія та сучасність 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Людина на війні 30 1,9:0 Залік
Соціокультурний підхід до вивчення історії України 30 1,9:0 Залік