Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Навчальний план (Спеціальність 032 «Історія та археологія»)

Галузь знань –
Спеціальність – 032 «Історія та археологія»

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Залік
32 2:0 Іспит
32 2:0 Іспит
32 2:0 Іспит
32 2:0 Іспит
32 2:0 Іспит
32 2:0 Іспит
32 2:0 Іспит
32 2:0 Іспит
32 0:2 Залік
Гуманітарні дисципліни: освітні завдання і навчальні методики 16 1:0 Іспит
Історія українського війська й української військової термінології 32 2:0 Іспит
Публічна історія 32 2:0 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
36 2,3:0 Іспит
36 2,3:0 Іспит
Військово-теоретична думка та логістика ХІХ–ХХ ст. 36 2,3:0 Іспит
Історичні міфи й стереотипи та формування суспільної свідомості народів Центрально-Східної Європи 36 2,3:0 Іспит
Історія народної культури українців: карпатська традиція 36 2,3:0 Іспит
Магістерський семінар (“Військова історія”) 24 0:1,5 Залік
Магістерський семінар («Карпатський регіон: археологія та етнологія») 24 0:1,5 Залік
Права людини у світовій історії (032с) 20 1,3:0 Іспит
Традиційна духовна культура українців Карпат 36 2,3:0 Іспит
Українська військова еліта 1917–1920 рр. 36 2,3:0 Іспит
Українська військова еліта: етносоціальний зріз 36 2,3:0 Іспит
Фундаменталізм у сучасному світі (032) 30 1,9:0 Залік