Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Навчальний план (Спеціальність 032 «Історія та археологія»)

Галузь знань –
Спеціальність – 032 «Історія та археологія»

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
322:0Іспит

9-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
320:2Залік
322:0Іспит
322:0Іспит
322:0Іспит
322:0Іспит
322:0Іспит
322:0Іспит
322:0Іспит
322:0Іспит
320:2Залік
Гуманітарні дисципліни: освітні завдання і навчальні методики161:0Іспит
Історія українського війська й української військової термінології322:0Іспит
Публічна історія322:0Іспит

10-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
362,3:0Іспит
Військово-теоретична думка та логістика ХІХ–ХХ ст.362,3:0Іспит
Етнологія слов’янських народів Карпато-Балканського регіону362,3:0Іспит
Історія народної культури українців: карпатська традиція362,3:0Іспит
Магістерський семінар (“Військова історія”)240:1,5Залік
Магістерський семінар («Карпатський регіон: археологія та етнологія»)240:1,5Залік
Права людини у світовій історії (032с)201,3:0Іспит
Традиційна духовна культура українців Карпат362,3:0Іспит
Українська військова еліта 1917–1920 рр.362,3:0Іспит
Українська військова еліта: етносоціальний зріз362,3:0Іспит
Фундаменталізм у сучасному світі (032)301,9:0Залік