Спеціальність 014.03 «Середня освіта (Історія)»

Навчальний план (Спеціальність 014.03 «Середня освіта (Історія)»)

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність  014 Середня освіта

Проєкти ОПП

 • один пункт
 • другий пункт

ОПП

 • один пункт
 • Програма 2021

Навчальні плани

 • один пункт
 • другий пункт

Силабуси та програми курсів

 • один пункт
 • другий пункт

Відгуки і рецензії

 • один пункт
 • другий пункт

Доброчесність

 • один пункт
 • другий пункт

Матеріально-технічна база

 • один пункт
 • другий пункт

Репозитарій магістерських робіт

 • один пункт
 • другий пункт

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Залік
32 2:0 Залік
Візуальні образи в навчанні історії 16 16 1:1 Залік
Історія міжнародних відносин 20 1,3:0 Іспит
Націогенез українців 32 2:0 Іспит
Українська державність: формування та політичні трансформації 16 16 1:1 Іспит
Українська традиційна громада 32 2:0 Залік
Науково-методичний семінар 32 0:2 Немає
Дисципліна на вибір 1:Культурно-історичні регіони України 32 2:0 Залік
Слов’янська ідея в публічному просторі Центральної та Східної Європи 32 2:0 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
(Від)творення історії:національний гранд-наратив як інтелектуальний виклик 30 1,9:0 Залік
Історія міжнародних відносин 20 20 1,3:1,3 Іспит
Підручник з історії: український та світовий досвід 20 10 1,3:0,6 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Науково-методичний семінар 20 0:1,3 Немає
Науково-методичний семінар 5 курс 20 0:1,3 Немає
Дисципліна на вибір 2:Сучасні методи історико-краєзнавчих досліджень 30 1,9:0 Залік
Українці в світі 30 1,9:0 Залік
40 2,5:0 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історико-культурна спадщина як освітній простір 10 0:0,6 Залік
Історія реконструкцій в школі: завдання, методи, особливості організації 24 1,5:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Науково-методичний семінар 20 0:1,3 Немає
Науково-методичний семінар 6 курс 20 0:1,3 Немає
Традиційна соціонормативна культура українців 20 1,3:0 Залік
Сепаратистські рухи в країнах Заходу другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (6 курс) 20 10 1,3:0,6 Іспит
Дисципліна на вибір 2:Військова історія Галичини першої половини ХХ ст. 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Мікроісторія та історія повсякдення 30 1,9:0 Залік
Політична культура США: демократичні традиції та інститути влади 30 1,9:0 Залік