Спеціальність 014.03 «Середня освіта (Історія)»

Навчальний план (Спеціальність 014.03 «Середня освіта (Історія)»)

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність  014 Середня освіта

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
322:0Іспит
32322:2Іспит
16321:2Залік
Вступ до історії та педагогічної майстерності322:0Залік
Загальна етнологія (014)32162:1Залік

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
32162:1Залік

32322:2Іспит
Історичне краєзнавство32322:2Іспит
Українська етнопедагогіка32322:2Залік

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність

32322:2Іспит
320:2Немає
Етнологія України (014)16161:1Іспит
483:0Залік

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність

32322:2Іспит
320:2Курсова робота
Історія України XVІІ- XVІІІ ст.32322:2Іспит

5-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Історія Західної Європи і Північної Америки кінця XV – початку ХІХ ст. (014)320:2Іспит
Історія Західної Європи і Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст. (ЗАОЧНЕ 014)161:0Немає
Історія Центрально-Східної Європи в добу Середньовіччя та раннього Нового часу 014 Середня освіта32162:1Іспит
Науковий семінар («Історичне краєзнавство»)0:0Немає
Науково-методичний семінар320:2Немає
Історичні пам’ятки Галичини32322:2Залік

6-й семестр

7-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
32162:1Іспит
Візуалізація історії в школі301,9:0Іспит
Історія країн Сходу нового та новітнього часу (014з)161:0Іспит
Історія повсякденності483:0Залік
Радянський тоталітарний режим на Західноукраїнських землях 30-50-х роках ХХ ст.483:0Залік
Колоніальна політика і культурні впливи Франції в ХІХ – на початку ХХІ ст.301,9:0Залік
Дисципліна на вибір 1:Роми (цигани): історія та культура
Роми (цигани): історія та культура
483:0Залік

8-й семестр