Кафедра історичного краєзнавства

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Кафедра історичного краєзнавства на історичному факультеті Львівського національного університету ім.. Івана Франка була утворена, згідно з рішенням Ради університету від 1 липня 1998 р. протоколом № 12/7.

В цей час на кафедрі працювали: зав. каф., к.і.н. С. П. Качараба, проф. д-р. і. н. Я. Й Малик, проф. д-р. і. н. В. В. Трофимович; доц. к.і.н.: Л. К Стояновська, Н.П. Шевченко, Б. Д. Вол, В. М.Качмар, А. В. Середяк, Н.А. Польова.

З 2000/2001 навчального року на кафедрі відкрито спеціалізацію “Історичне краєзнавство”. Кафедра забезпечує викладання курсу “Історія України” на факультетах неісторичного профілю.

Викладачі кафедри активно працюють над науковими дослідженнями та навчально-методичною літературою. У 2006 р. було видано навчальний посібник “Історичне краєзнавство” (Частина 1), у якому висвітлюється історія краєзнавчого руху в Україні, основні напрямки сучасного краєзнавства. У 2011 р. Колективом кафедри підготовлено курс лекцій “Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень”. Кафедра регулярно проводить історико-краєзнавчі конференції “Історичні пам’ятки Галичини”. Упродовж 2001 – 2016 рр.  було проведено шість конференцій, а їхні результати опубліковано у збірниках матеріалів.

Під час практики студенти спеціалізації “Історичне краєзнавство” набувають фаху екскурсовода по місту Львову, займаються дослідженням в галузі проблематики історії Львова.

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить та бере участь у виїзних історико-краєзнавчих екскурсіях.

Наукові статті викладачів кафедри постійно публікуються у факультетських та ін. фахових виданнях. Викладачами кафедри підготовлено і видано ряд методичних посібників, зокрема: “Програми курсу “Історичне краєзнавство”, “Програма курсу “Історія України для студентів університету”, “Плани семінарських занять з курсу Історія України” для студентів першого курсу університету.

Станом на 2016/17 н.р. на кафедрі працює одинадцять викладачів. Серед них – три професори, три доктори наук, сім кандидатів наук.

Професорсько-викладацький склад: зав. каф. , д-р. і. н., проф. В. Є. Голубко, д-р. і. н., проф. Б. З. Якимович; проф., д-р. і. н. В. І. Чура; доц. к.і.н.: А. В. Середяк, Т. Г. Марискевич, Р. Я. Генега, І. І. Федик, І. Б. Мрака, Л. Д. Калиняк, Р. В. Масик.

Крім базового курсу “Історичне краєзнавство” викладачами кафедри підготовлені курси вільного вибору. Серед них:

 • Іван Франко і видавничий процес (проф. Б. З. Якимович);
 • Проблеми збройного захисту суверенітету України у діяльності урядів 1917 – 1920 рр. (проф. В. Є. Голубко);
 • Бої та битви у Галичині та Закарпатті у першій половині ХХ ст. (доц. І. І. Федик);
 • Суспільне та громадське життя Львова 40-х – 50-х років ХХ ст. (доц. Р. Я. Генега);
 • Галичина в контексті європейської історії (доц. А. В. Середяк);
 • Замки і фортеці Західної України (доц. Т. Г. Марискевич);
 • Польські наукові товариства Львова останньої чверті ХІХ – першої половини ХХ ст. (доц. Р. В. Масик);
 • Львів на тлі воєнних конфліктів XVII – XX ст. (доц. Мрака І. Б.);
 • Українсько-польські відносини в Західній Україні у міжвоєнний період (доц. Л. Д. Калиняк).

Викладачі кафедри досліджують тему «Галичина в контексті європейської історії  кінця XVIIІ – пер. пол. XX ст.

При кафедрі діє аспірантура. Над докторськими дисертаціями працюють п’ять викладачів кафедри.

Співробітники

завідувачГОЛУБКО Віктор Євстафійовичзавідувач
професорЧУРА Василь Івановичпрофесор
професорЯКИМОВИЧ Богдан Зіновійовичпрофесор
доцентГЕНЕГА Роман Ярославовичдоцент
доцентКАЛИНЯК Лев Дмитровичдоцент
доцентМАРИСКЕВИЧ Тарас Георгійовичдоцент
доцентМАСИК Роман Володимировичдоцент
доцентМРАКА Ігор Богдановичдоцент
доцентСЕРЕДЯК Алла Володимирівнадоцент
доцентФЕДИК Іван Ігоровичдоцент
доцентЦЕБЕНКО Андрій Михайловичдоцент
лаборантШЕЛЕСТАК Лариса Романівналаборант

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Програма курсу ДВВ Військово-теоретична думка та полководці 1815 – ХХ ст.

Опис курсу ДВВ Військово-теоретичні праці та полководці 1815-ХХ ст..

Історичне краєзнавство. Плани семінарських занять для студентів Історичного факультету.docx

Наукометричні-вимоги-до-видання-Наукові-зошити-історичного-факультету-Львівського-університету.doc

Графік чергування викладачів кафедри історичного краєзнавства на І сем. 2016-2017 н. р.

ПИТАННЯ НА ІСПИТ з курсу Історія України для студентів неісторичних спеціальностей.

Плани семінарських занять з курсу “Історія України”

Історичне краєзнавств. Навчальний посібник. Ч.І. – Львів, 2006. – 180 с.

Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень: курс лекцій. – Львів, 2011. – 305 с. 

Матеріали наукової краєзнавчої конференції “Історичні пам’ятки Галичини”. — Львів, 2001.

Матеріали ІІ наукової краєзнавчої конференції “Історичні пам’ятки Галичини”. — Львів, 2003.

Матеріали ІІІ наукової краєзнавчої конференції “Історичні пам’ятки Галичини”. — Львів, 2005.

Матеріали V наукової краєзнавчої конференції Історичні пам’ятки Галичини”. — Львів, 2010.

Матеріали VI краєзнавчої Конференції “Історичні пам’ятки Галичини”. — Львів, 2016

Запроваджено онлайн систему вільного вибору дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки для студентів 1-го курсу

25.02.2017 | 13:16

Покрокова інструкція:
Зайди на сайт вибіркових дисциплін за адресою http://194.44.198.79 та обери для вивчення дисципліни з переліку запропонованих.
При першому вході в систему вільного вибору дисциплін студент (денної/заочної форми навчання) у блоці Дисципліни має можливість ознайомитися з переліком вибіркових дисциплін, визначених за семестрами,  їх описом та подати адресу своєї електронної пошти для зворотного зв’язку. Після ознайомлення обрати одну вибіркову дисципліну з пропонованого переліку на 3 семестр та одну дисципліну на 4 семестр 2017/2018 навчального року.
Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить 3 кредити...

Читати »

Розпочався ІІ СТУДЕНТСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ТУРНІР

22.02.2017 | 10:27

Сьогодні 21 лютого 2017 р. розпочався ІІ Студентський історичний турнір імені Михайла Грушевського, який уже другий рік поспіль організовує Наукова бібліотека та історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за підтримки Львівської міської ради.
У турнірі беруть участь 23 команди – студенти (історики та юристи) вищих навчальних закладів України, таких як:

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка,

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Запорізький національний університет.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Національний...

Читати »

Обговорення й оновлення програм з історії для базової загальної середньої освіти (5–9 класи)

20.02.2017 | 00:43

До уваги вчителів і викладачів історії! На платформі EdEra можна долучитися до обговорення й оновлення програм з історії для базової загальної середньої освіти (5–9 класи). Мета цієї роботи – розвантаження й осучаснення програм середньої школи.
Докладніше див. за посиланням:
https://histmon59.ed-era.com/
 
 

Читати »