Навчальний план

Галузь знань – 0203 – гуманітарні науки

Напрям підготовки – історія 6.020302

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
16 32 1:2 Залік
32 16 2:1 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність

32 32 2:2 Іспит
32 16 2:1 Залік


32 32 2:2 Іспит
20 4 1,3:0,3 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Немає
32 32 2:2 Іспит
32 0:2 Немає
32 32 2:2 Залік
32 32 2:2 Іспит

32 0:2 Немає
16 0:1 Немає
48 0:3 Залік
Дисципліна на вибір 1:


ІПУ
32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Курсова робота
32 32 2:2 Іспит
32 2:0 Залік32 0:2 Курсова робота
32 32 2:2 Іспит
32 2:0 Залік


32 2:0 Іспит
32 14 2:0,9 Залік
32 0:2 Немає
32 2:0 Іспит
16 1:0 Іспит
Історія Центрально-Східної Європи в давні часи та середньовіччя 014 Середня освіта 32 16 2:1 Залік
ІУ 32 32 2:2 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність

32 32 2:2 Іспит
32 2:0 Залік32 0:2 Немає

32 0:2 Немає
32 2:0 Залік


32 0:2 Немає
32 2:0 Залік
32 32 2:2 Іспит
16 1:0 Немає
Дисципліна на вибір 1:

32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність

32 32 2:2 Іспит48 0:3 Курсова робота
48 0:3 Курсова робота
32 2:0 Іспит
48 0:3 Курсова робота

32 2:0 Іспит
48 0:3 Курсова робота
32 2:0 Іспит
48 0:3 Курсова робота
32 2:0 Іспит
48 0:3 Курсова робота
32 2:0 Іспит
32 32 2:2 Іспит
32 2:0 Залік
4 0:0,3 Іспит
32 2:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:


48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:

48 3:0 Залік
48 3:0 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
20 20 1,3:1,3 Іспит
20 10 1,3:0,6 Залік
20 1,3:0 Іспит
48 3:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:


10 0:0,6 Немає
Дисципліна на вибір 2:

Генеалогія
20 1,3:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:
48 3:0 Залік
48 3:0 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
26 26 1,6:1,6 Іспит
26 1,6:0 Іспит
39 2,4:0 Іспит
39 0:2,4 Немає
Дисципліна на вибір 1:

13 0:0,8 Курсова робота
Дисципліна на вибір 2:


26 1,6:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:
26 1,6:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:

39 2,4:0 Залік
52 3,3:0 Залік