Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Навчальний план (Спеціальність 032 «Історія та археологія»)

Галузь знань –
Спеціальність – 032 «Історія та археологія»

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність

322:0Іспит
32322:2Іспит
32162:1Залік
16321:2Залік
Загальна етнологія (032)32162:1Іспит

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
32162:1Залік
32322:2Іспит
2041,3:0,3Іспит
Етнологія України (032)32322:2Іспит
Історичне краєзнавство32322:2Іспит

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
320:2Немає
32322:2Іспит
32322:2Залік
32322:2Іспит

320:2Немає
Науковий семінар “Європейські студії та американістика”160:1Немає
Науковий семінар “Локальна історія”320:2Немає
Науковий семінар («Етнологія»)320:2Немає
480:3Залік
Дисципліна на вибір 1:


Історія права України
322:0Залік

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
320:2Курсова робота
32322:2Іспит
322:0Залік
320:2Курсова робота
32322:2Іспит
322:0Залік
322:0Іспит
Етнологія Європи32142:0,9Залік
Історія Західної Європи і Північної Америки кінця XV – початку ХІХ ст. (032з)161:0Іспит
Історія повсякденності0:0Залік
Історія України XVІІ- XVІІІ ст.32322:2Іспит
Науковий семінар “Європейські студії та американістика”320:2Немає
Науковий семінар “Локальна історія”320:2Курсова робота
Науковий семінар («Військова історія»)320:2Курсова робота
Науковий семінар («Етнологія»)320:2Курсова робота
Науковий семінар («Європейська історична регіоналістика»)320:2Курсова робота
Методика польових етнографічних досліджень322:0Залік

5-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
322:0Залік320:2Немає

320:2Немає
32322:2Іспит
Адміністративні поділи України: між традицією і доцільністю322:0Залік
Історія Західної Європи і Північної Америки кінця XV – початку ХІХ ст. (032)32322:2Іспит
Історія Західної Європи і Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст. (ЗАОЧНЕ 032)181,1:0Немає
Історія української етнології322:0Залік
Науковий семінар («Етнологія»)320:2Немає
Науковий семінар («Історичне краєзнавство»)320:2Немає
Українці в світі322:0Залік
Дисципліна на вибір 1:
322:0Залік
Історичні пам’ятки Галичини32322:2Залік

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
32322:2Іспит


480:3Курсова робота
322:0Іспит
480:3Курсова робота
322:0Іспит
480:3Курсова робота
322:0Іспит
480:3Курсова робота
322:0Іспит
32322:2Іспит
Галичина в контексті європейської історії322:0Іспит
Історія Західної Європи і Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст. (032)32322:2Іспит
Історія Західної Європи і Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст. (ЗАОЧНЕ 032)40:0,3Іспит
Локальні спільноти Галичини першої половини ХХ ст.0:0Залік
Науковий семінар («Етнологія»)480:3Курсова робота
Науковий семінар («Історичне краєзнавство»)480:3Курсова робота
Сепаратистські рухи в країнах Заходу другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (3 курс)322:0Залік
Політика багатокультурності в сучасній Європі322:0Залік
322:0Іспит
Дисципліна на вибір 1:


483:0Залік
483:0Залік
Історико-етнографічне районування України483:0Іспит

7-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
261,6:0Іспит
24161,5:1Іспит
32162:1Іспит
20101,3:0,6Залік
201,3:0Іспит
Історія історіографії (світова історіографія)241,5:0Іспит
Історія країн Сходу другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (032)32322:2Іспит
Львів на тлі воєнних конфліктів XVII–XX ст.483:0Залік
Дисципліна на вибір 1:

Науковий семінар (“Проблеми краєзнавства та етнології”)
100:0,6Немає
Дисципліна на вибір 2:

Генеалогія
201,3:0Залік
Дисципліна на вибір 3:«Інший» та «чужий»: ксенофобія у Франції у ХІХ – на поч. ХХІ ст.
Мусульманська спільнота Заходу
483:0Залік
Дисципліна на вибір 4:Роми (цигани): історія та культура
Роми (цигани): історія та культура
644:0Залік

8-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
26261,6:1,6Іспит
Воєнні дії на території Галичини та Закарпаття у першій половині ХХ ст.301,9:0Іспит
Історія сепаратистських рухів у країнах Заходу др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (4 курс)392,4:0Іспит
Науковий семінар “Європейська історична регіоналістика”390:2,4Немає
Студії багатокультурності у сучасній Європі523,3:0Залік
Дисципліна на вибір 1:
130:0,8Курсова робота
Дисципліна на вибір 2:


261,6:0Залік
Дисципліна на вибір 3:Історія етнології у Львівському університеті
Культурно-історичний розвиток євреїв Центральної та Східної Європи нового часу
392,4:0Залік
Українська демонологія523,3:0Залік