Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Навчальний план (Спеціальність 032 «Історія та археологія»)

Галузь знань –
Спеціальність – 032 «Історія та археологія»

Проєкти ОПП

 • один пункт
 • другий пункт

ОПП

 • один пункт
 • Програма 2021

Навчальні плани

 • один пункт
 • другий пункт

Силабуси та програми курсів

 • один пункт
 • другий пункт

Відгуки і рецензії

 • один пункт
 • другий пункт

Доброчесність

 • один пункт
 • другий пункт

Матеріально-технічна база

 • один пункт
 • другий пункт

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до історії 32 16 2:1 Залік
Загальна етнологія (032) 32 16 2:1 Іспит
Історія античних цивілізацій (заочна форма навчання) 10 10 0,6:0,6 Немає
Історія стародавніх цивілізацій Сходу (032, заочна форма навчання) 10 10 0,6:0,6 Іспит
Історія стародавніх цивілізацій Сходу (032) 32 32 2:2 Іспит
Культурна антропологія (032 Історія та археологія, заочна форма навчання) 10 10 0,6:0,6 Залік
Культурна антропологія (032 Історія та археологія) 16 32 1:2 Залік
Основи археології (заочна форма навчання) 10 10 0,6:0,6 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Археологія України (заочна форма навчання, 032) 10 10 0,6:0,6 Немає
Етнологія України (032) 32 32 2:2 Іспит
Історичне краєзнавство 32 32 2:2 Іспит
Історія античних цивілізацій 32 32 2:2 Іспит
Основи археології 32 32 2:2 Іспит
Основи музеології та архівознавства 32 16 2:1 Залік
Соціологія 32 48 2:3 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Археологія України (014) 32 32 2:2 Залік
Археологія України (032) 32 32 2:2 Залік
Давня історія України 32 2:0 Іспит
Історія середніх віків V–ХІ ст. 32 32 2:2 Іспит
Історія України пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу 32 32 2:2 Іспит
Навчальна практика: археологічно-краєзнавча (заочне навчання) 90 0:5,6 Диф. залік
Спеціальні історичні дисципліни (заочне навчання) 14 0,9:0 Іспит
Науковий семінар “Археологія та історія античності”, 3-4 семестр (032), заочна форма навчання 10 0:0,6 Немає
Дисципліна на вибір 1:Науковий семінар “Європейські студії та американістика”
Науковий семінар “Європейські студії та американістика”
16 0:1 Немає
Дисципліна на вибір 2:Науковий семінар «Етнологія»
Науковий семінар (ІІ) “Новітня історія України та історичне краєзнавство”
32 0:2 Немає
Науковий семінар “Археологія та історія античності”, 3-4 семестри (032) 32 0:2 Залік
Смерть у стародавньому світі: релігійні та суспільні практики (032), заочна форма навчання 14 0,9:0 Немає
Історія Львівського університету 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Генеза європейської цивілізації
Михайло Грушевський: біографія історика й політика
Соціальна і політична історія Львова
32 2:0 Залік
Історія права України 32 16 2:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Візантійська військова еліта і військова думка 32 2:0 Залік
Етнологія Європи 32 0:2 Залік
Історія Західної Європи і Північної Америки кінця XV – початку ХІХ ст. (032з) 16 1:0 Іспит
Історія середніх віків ХІІ–XV ст. 32 32 2:2 Іспит
Історія України XVІІ- XVІІІ ст. 32 32 2:2 Іспит
Курсова робота, 4 семестр (032), заочна форма навчання 90 0:5,6 Курсова робота
Охорона та реституція культурних пам’яток 32 2:0 Залік
Спеціальні історичні дисципліни 32 32 2:2 Іспит
Науковий семінар “Археологія та історія античності”, 3-4 семестр (032), заочна форма навчання 10 0:0,6 Залік
Науковий семінар “Археологія та історія античності”, 3-4 семестри (032) 32 0:2 Немає
Дисципліна на вибір 1:Науковий семінар «Етнологія»
Науковий семінар (ІІ) “Новітня історія України та історичне краєзнавство”
32 0:2 Курсова робота
Дисципліна на вибір 2:Археологія у Львівському університеті (заочна форма навчання)
Невигаданий світ античної міфології (032), заочна форма навчання
14 0,9:0 Немає
Формування європейської цивілізації та її цінності 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Методика польових етнографічних досліджень
Народне харчування народів Європи
Правлячі династії Центральної та Східної Європи (ІХ-XVIII ст.)
Смерть у стародавньому світі: релігійні та суспільні практики (032)
32 2:0 Залік
Усна історія: теорія та методологія дослідження 32 2:0 Залік
Археологія у Львівському університеті 32 2:0 Іспит
Історія розвитку озброєнь та військових технологій 32 16 2:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
32 2:0 Залік
Історія Західної Європи і Північної Америки кінця XV – початку ХІХ ст. (032) 32 32 2:2 Іспит
Історія Західної Європи і Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст. (ЗАОЧНЕ 032) 18 1,1:0 Немає
Науковий семінар 32 0:2 Залік
Основи джерелознавства 32 2:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Науковий семінар “Археологія та історія античності”, 5-6 семестри (032)
Науковий семінар «Етнологія»
32 0:2 Немає
Дисципліна на вибір 2:Антична археологія
Бої та битви в Галичині та Закарпатті у першій половині ХХ ст.
Злочинність і противправна поведінка в українському соціумі ранньомодерного часу: мікроісторія та інтерпретація джерел
Історія української етнології
32 2:0 Залік
Народна демонологія українців 32 2:0 Залік
Правлячі династії в Європі 40 2,5:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Не “темні” середні віки
Проблеми середньовічної військової історії
48 3:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
Візантійська модель європейської цивілізації 32 2:0 Іспит
Історія Західної Європи і Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст. (032) 32 32 2:2 Іспит
Історія Західної Європи і Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст. (ЗАОЧНЕ 032) 4 0:0,3 Іспит
Історія України ХІХ ст. 32 32 2:2 Іспит
Історія України ХХ–ХХІ ст. 32 32 2:2 Іспит
Курсова робота, 6 семестр, “Археологія та історія античності” (032) 90 0:5,6 Курсова робота
Дисципліна на вибір 1:Науковий семінар “Археологія та історія античності”, 5-6 семестри (032)
Науковий семінар (ІІІ) “Новітня історія України та історичне краєзнавство”
32 0:2 Немає
Науковий семінар «Етнологія» 32 0:2 Курсова робота
Дисципліна на вибір 2:Етногенез слов’ян
Історична географія Україна
Кримінальні злочини у повсякденному житті українських земель: мікроісторія та інтерпретація джерел
Політика багатокультурності в сучасній Європі
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Славетні постаті середньовіччя
Теоретична етнологія
Традиційна культура народів Європи
32 2:0 Залік
Галичина в європейському вимірі: історія, культура, постаті 34 2,1:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Генеалогія
Об’єднавчі процеси в період Української революції 1917–1921 рр.
48 3:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія країн Сходу другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (032) 32 32 2:2 Іспит
Історія України першої половини ХХ ст. 32 16 2:1 Іспит
Науковий семінар 32 0:2 Залік
Новітня історія Центральної та Східної Європи 32 32 2:2 Іспит
Світова історіографія 32 2:0 Залік
Соціологія 20 10 1,3:0,6 Залік
Українська історіографія 20 1,3:0 Іспит
Науковий семінар “Археологія та історія античності”, 7-8 семестри (032) 32 0:2 Немає
Візантійські портрети 20 1,3:0 Залік
Міста і міська цивілізація середньовічної Західної Європи 30 1,9:0 Залік
Українська хата: матеріальний і духовний виміри 32 2:0 Залік
Утворення ЗУНР: соціальні та міжнаціональні аспекти 40 2,5:0 Залік
Мусульманська спільнота Заходу 48 3:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Атестаційний іспит: Історія та археологія 90 0:5,6 Іспит
Етнологія слов’янських народів 39 2,4:0 Іспит
Історія Західної Європи та Америки другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (032) 26 26 1,6:1,6 Іспит
Історія України другої половини ХХ і початку ХХІ ст. 26 26 1,6:1,6 Іспит
Курсова робота, 8 семестр, “Археологія та історія античності” (032) 90 0:5,6 Курсова робота
Науковий семінар “Археологія та історія античності”, 7-8 семестри (032) 39 0:2,4 Немає
Науковий семінар IV “Новітня історія України та історичне краєзнавство” 39 0:2,4 Курсова робота
Дисципліна на вибір 1:Матеріальна культура та звичаї середньовічної Європи
Шляхетські сеймики на українських землях XVI–XVIII ст.
26 1,6:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Культурно-історичний розвиток євреїв Центральної та Східної Європи нового часу
Теорія та методика археологічних досліджень (032)
39 2,4:0 Залік