Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Навчальний план (Спеціальність 032 «Історія та археологія»)

Галузь знань –
Спеціальність – 032 «Історія та археологія»

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Іспит
32 32 2:2 Іспит
16 32 1:2 Залік
Вступ до історії 32 16 2:1 Залік
Загальна етнологія (032) 32 16 2:1 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
32 16 2:1 Залік
32 32 2:2 Іспит
20 4 1,3:0,3 Іспит
Етнологія України (032) 32 32 2:2 Іспит
Історичне краєзнавство 32 32 2:2 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Немає
32 32 2:2 Іспит
32 32 2:2 Залік
32 32 2:2 Іспит

32 0:2 Немає
Науковий семінар “Європейські студії та американістика” 16 0:1 Немає
Науковий семінар “Локальна історія” 32 0:2 Немає
Науковий семінар («Етнологія») 32 0:2 Немає
48 0:3 Залік
Дисципліна на вибір 1:


Історія права України
32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Курсова робота
32 32 2:2 Іспит
32 2:0 Залік
32 0:2 Курсова робота
32 32 2:2 Іспит
32 2:0 Залік
32 2:0 Іспит
Державотворчі процеси на Балканах у VII–XIV ст. 32 2:0 Іспит
Дунайська імперія: історія монархії Габсбургів 32 2:0 Іспит
Етнологія Європи 32 14 2:0,9 Залік
Історія Західної Європи і Північної Америки кінця XV – початку ХІХ ст. (032з) 16 1:0 Іспит
Історія повсякденності 0:0 Залік
Історія України XVІІ- XVІІІ ст. 32 32 2:2 Іспит
Методика польових етнографічних досліджень 32 2:0 Іспит
Науковий семінар “Європейські студії та американістика” 32 0:2 Немає
Науковий семінар “Локальна історія” 32 0:2 Курсова робота
Науковий семінар («Військова історія») 32 0:2 Курсова робота
Науковий семінар («Етнологія») 32 0:2 Курсова робота
Науковий семінар («Європейська історична регіоналістика») 32 0:2 Курсова робота

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Залік32 0:2 Немає

32 0:2 Немає
Адміністративні поділи України: між традицією і доцільністю 32 2:0 Залік
Історія Західної Європи і Північної Америки кінця XV – початку ХІХ ст. (032) 32 32 2:2 Іспит
Історія Західної Європи і Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст. (ЗАОЧНЕ 032) 16 1:0 Немає
Історія української етнології 32 2:0 Залік
Історія Центрально-Східної Європи в добу Середньовіччя та раннього Нового часу 032 Історія та археологія 32 16 2:1 Іспит
Науковий семінар («Етнологія») 32 0:2 Немає
Науковий семінар («Історичне краєзнавство») 32 0:2 Немає
Українці в світі 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:
32 2:0 Залік
Історичні пам’ятки Галичини 32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит


48 0:3 Курсова робота
32 2:0 Іспит
48 0:3 Курсова робота
32 2:0 Іспит
48 0:3 Курсова робота
32 2:0 Іспит
48 0:3 Курсова робота
32 2:0 Іспит
32 32 2:2 Іспит
Галичина в контексті європейської історії 32 2:0 Іспит
Історія Західної Європи і Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст. (032) 32 32 2:2 Іспит
Історія Західної Європи і Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст. (ЗАОЧНЕ 032) 4 0:0,3 Іспит
Історія Центрально-Східної Європи в новітній час 32 32 2:2 Іспит
Локальні спільноти Галичини першої половини ХХ ст. 0:0 Залік
Народи Центрально-Східної Європи у складі Габсбурзької монархії (XVI–XVIII ст.) 32 2:0 Іспит
Науковий семінар («Етнологія») 48 0:3 Курсова робота
Науковий семінар («Історичне краєзнавство») 48 0:3 Курсова робота
Нова історія Центральної та Східної Європи 32 32 2:2 Іспит
Сепаратистські рухи в країнах Заходу другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (3 курс) 32 2:0 Залік
32 2:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:


48 3:0 Залік
48 3:0 Залік
Історико-етнографічне районування України 48 3:0 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 20 1,3:1,3 Іспит
20 10 1,3:0,6 Залік
20 1,3:0 Іспит
48 3:0 Іспит
Історія країн Сходу другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (032) 32 32 2:2 Іспит
Львів на тлі воєнних конфліктів XVII–XX ст. 48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:

Науковий семінар (“Проблеми краєзнавства та етнології”)
10 0:0,6 Немає
Дисципліна на вибір 2:

Генеалогія
20 1,3:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:«Інший» та «чужий»: ксенофобія у Франції у ХІХ – на поч. ХХІ ст.
Європейські суспільства та держави у світовій історії
Цигани в Україні
48 3:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
26 26 1,6:1,6 Іспит
Воєнні дії на території Галичини та Закарпаття у першій половині ХХ ст. 30 1,9:0 Іспит
Історія сепаратистських рухів у країнах Заходу др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (4 курс) 39 2,4:0 Іспит
Науковий семінар “Європейська історична регіоналістика” 39 0:2,4 Немає
Світова історіографія 52 3,3:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:

Науковий семінар (“Проблеми краєзнавства та етнології”)
13 0:0,8 Курсова робота
Дисципліна на вибір 2:


26 1,6:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Історія етнології у Львівському університеті
Культурно-історичний розвиток євреїв Центральної та Східної Європи нового часу
Мусульманська спільнота Заходу
39 2,4:0 Залік
Українська демонологія 52 3,3:0 Залік